Zrównoważony rozwój

To jest dla nas ważne

Realizując 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG, Sustainable Development Goals), Organizacja Narodów Zjednoczonych dąży do transformacji świata w stronę większego zrównoważenia. SDG dotyczą między innymi zwalczania ubóstwa, kształcenia, równouprawnienia płci, czystości wód i ochrony klimatu. Agenda 2030 wzywa wszystkie kraje, rządy, przedsiębiorstwa, społeczeństwa obywatelskie i jednostki do wspólnego uczestnictwa w realizacji SDG celem stworzenia bardziej sprawiedliwego, inkluzywnego i zrównoważonego świata dla wszystkich ludzi.

W ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju Niemcy zobowiązały się do realizacji 17 globalnych celów zrównoważonego rozwoju. Jako przedsiębiorstwo federalne Toll Collect kieruje się strategią zrównoważonego rozwoju dla Niemiec.

Strategia zrównoważonego rozwoju dla Niemiec

Nasz wkład

Firma Toll Collect postanowiła, że osiągnie neutralność klimatyczną do roku 2028. Podstawą osiągnięcia tego celu są ustalane przez nas poziomy wpływających na klimat emisji CO₂ w wyniku naszej aktywności biznesowej. Stale zmniejszamy ilość emitowanego przez nas CO₂ i unikamy emisji tam, gdzie jest to możliwe.

Emisje CO₂ brutto: porównanie z rokiem 2019
-41 %
Zużycie energii elektrycznej: Udział ekologicznej energii elektrycznej od 2021 roku
100 %
Zużycie papieru: w porównaniu z rokiem poprzednim
-15.6 %

Toll Collect przyczynia się bezpośrednio do realizacji 10 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Toll Collect jest jednym z 200 największych pracodawców w Berlin i jako przedsiębiorstwo federalne oferuje atrakcyjne w dłuższej perspektywie miejsca pracy w sektorze technologii i świadczenia usług. Ponad połowa z około 650 pracowników pracuje w firmie ponad 10 lat.

Toll Collect sprawiedliwie wynagradza pracowników. Uzupełnieniem wynagrodzeń na rynkowym poziomie są świadczenia dodatkowe, takie jak bilet miesięczny dla pracowników, wynajem roweru i dopłaty do posiłków.

Toll Collect działa na rzecz zdrowia i pomyślności pracowników poprzez liczne skierowane do nich oferty, takie jak badania okresowe, wycieczki rowerowe, imprezy biegowe czy turnieje gry w piłkarzyki. Firma Toll Collect posiada srebrny certyfikat „Pracodawcy przyjaznego rowerzystom”.

W centralnej siedzibie firmy przy Placu Poczdamskim pracownicy Toll Collect otrzymują dodatek obiadowy w wielu restauracjach.

Wszyscy pracownicy mają dostęp do zakładowego lekarza.

Certyfikat „Pracodawca przyjazny rowerzystom” (PDF, 113 KB)

Toll Collect oferuje wiele możliwości poszerzania kwalifikacji celem rozwoju zawodowego i osobistego.

Firma oferuje stanowiska dla studiujących. Pracownicy mają możliwość napisania swojej pracy licencjackiej lub magisterskiej we współpracy z Toll Collect.

W firmie Toll Collect współpracują ze sobą osobowości, które wnoszą do zespołu swoje indywidualne pochodzenie, tożsamość, swoje doświadczenia, a także swoje perspektywy. Jesteśmy przekonani o tym, że: różnorodne zespoły są bardziej kreatywne, innowacyjne oraz przyczyniają się do zabezpieczenia przyszłości firmy. Dlatego, obok niezawodności i zrównoważonego rozwoju, różnorodność stanowi w naszej wizji jedną z centralnych wartości.

W ramach porozumienia zakładowego ustalono niezależne od płci kryteria oceny funkcji i stanowisk, wynagradzania i wzrostu wynagrodzeń. Ocena ważności stanowiska odbywa się w sposób neutralny płciowo przy użyciu analitycznej procedury.

Toll Collect zasila wszystkie kolumny i mostki kontrolne oraz biura wyłącznie energią odnawialną ze szwedzkich elektrowni wodnych.

Ekologiczna energia elektryczna (PDF, 290 KB)

Toll Collect oferuje około 650 pracownikom atrakcyjne w dłuższej perspektywie miejsca pracy w sektorze technologii i świadczenia usług. W 2022 roku wyposażenie biur zostało ulepszone w ramach projektu „Biura po nowemu”. Odtąd do standardowego wyposażenia biur należą biurka o regulowanej wysokości i systemy wideokonferencyjne.

Toll Collect inwestuje corocznie dwucyfrową liczbę milionów euro w dalszy rozwój systemu poboru opłat drogowych i w nowe dziedziny działalności. Dzięki temu od grudnia 2023 roku Toll Collect jest zarządcą umownym Deutschlandnetz – federalnej sieci obsługi szybkiego ładowania samochodów osobowych.

Dbamy o ochronę klimatu i środowiska naturalnego od 2005 roku. W tym samym roku przeprowadziliśmy pierwszy audyt naszego systemu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001 oraz otrzymaliśmy pierwszy certyfikat zgodności ze standardem EMAS (Eco Management and Audit Scheme), które odtąd powtarzamy corocznie. W związku z tym Toll Collect publikuje co roku deklarację środowiskową.

Toll Collect dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2028. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. W ubiegłym roku znacząco obniżyliśmy emisje szkodliwych substancji przez naszą firmę.

Niemożliwe do uniknięcia emisje CO₂ udało nam się częściowo skompensować. W związku z tym zdecydowaliśmy się na stworzony przez WWF i inne organizacje środowiskowe „złoty standard” projektów na rzecz emisji gazów cieplarnianych. Najbardziej wymagający standard na świecie gwarantuje, że projekty mają sens zarówno z punktu widzenia polityki klimatycznej, jak i rozwojowej. W ramach kompensacji emisji CO₂ wynikających z podróży służbowych Toll Collect wspiera projekt na rzecz energooszczędnych pieców w Rwandzie.

Poprzez zastosowanie systemu zarządzania zgodnością (Compliance Management System) firma wspiera pracowników w unikaniu zagrożeń związanych ze zgodnością, zapobieganiu naruszeniom oraz rozpoznawaniu naruszeń i wdrażaniu odpowiednich środków.

Filarem systemu zarządzania zgodnością w Toll Collect jest utworzenie punktu zgłoszeń dla informatorów, do którego można zgłaszać ewentualne przypadki niewłaściwego postępowania. Jako uzupełnienie wewnętrznego punktu zgłoszeń Toll Collect zatrudnia zewnętrznego rzecznika prawnego. Zgłoszenia można składać także anonimowo.