Nové sazby mýta od 1. ledna 2023


Nákladní automobil projíždí po kontrolním mostě na dálnici
Berlin,

Od 1. ledna 2023 platí v Německu nové sazby mýtného pro nákladní automobily. Zejména podíly sazby mýta za znečištění ovzduší a hlukové zatížení budou oproti dosavadní praxi od ledna příštího roku diferencovány podle hmotnostních tříd.

Externí náklady vypočítané na základě skutečných výdajů

Při účtování mýta za těžká nákladní vozidla musí všechny členské státy Evropské unie dodržovat ustanovení směrnice 1999/62/ES. V souladu s tím mají být u nákladů na infrastrukturu zohledněny náklady na výstavbu, provoz, údržbu a rozšíření infrastruktury. Příslušné sazby mýta jsou stanoveny na základě posouzení nákladů na silniční infrastrukturu.

Na konci března 2022 vstoupila v platnost novelizovaná směrnice 1999/62/ES. Novelizovaná směrnice již v případě nákladů na znečištění ovzduší a hlukové zatížení neuvádí maximální hodnoty, ale pouze referenční hodnoty. Výše těchto dílčích sazeb mýta se nyní může odvíjet od skutečných nákladů na znečištění ovzduší a hlukové zatížení v příslušné členské zemi. Referenční hodnoty tak mohou být překročeny.

Na tomto základě bylo vypracováno nové posouzení nákladů na silniční infrastrukturu pro Německo, které platí pro období 2023 až 2027. Od začátku roku 2023 bude přijatý vnitrostátní zákon účtovat uživatelům infrastruktury podléhající mýtné povinnosti v Německu skutečné náklady na znečištění ovzduší a hlukové zatížení.

Další doporučení