ochrana dat


Nákladní automobil se blíží ke kontrolnímu mostu

Ochrana osobních údajů je u společnosti Toll Collect na prvním místě

Výběr mýta s podporou satelitů je úspěšnou dopravně politickou a technickou inovací. Od počátku byly požadavky na ochranu údajů a bezpečnost dat adekvátně vysoké. Zákon o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) k tomu definuje přísné rámcové podmínky, které společnost Toll Collect splňuje pomocí komplexního konceptu ochrany údajů a bezpečnosti. I s dalším rozvojem mýtného systému zaujímají nadále ochrana údajů a bezpečnost dat přední místo.

Zásadním bodem je účelová vazba všech získaných dat: Data se používají výhradně pro účely vyúčtování poplatků. Předávat data třetím stranám je zákonem výslovně zakázáno. Ani orgány činné v trestním řízení tak nemají možnost od společnosti Toll Collect získat data, lhostejno k jakému účelu vyšetřování.

Princip úspornosti v předávání údajů

Kromě toho by byli vyšetřovatelé jistě zklamáni, jak málo dat společnost Toll Collect ukládá. Pro splnění požadavků zákonodárce inženýři a vývojáři softwaru úzce spolupracovali při plánování a budování technických systémů s ochránci dat. Přitom vznikla řešení, která od počátku integrují ochranu dat do technologie a získávají pouze data, která jsou nezbytná pro bezproblémové odvádění a kontrolu mýta. To u nás znamená minimalizaci objemu a úspornost v předávání údajů.

Výstava k ochraně dat

V našem berlínském sídle podniku na Postupimském náměstí nabízíme trvalou výstavu na téma ochrany dat. Po přihlášení můžete tuto výstavu navštívit.

Informace k výstavě a přihlášení

Video: Tak chráníme data související s mýtem

Kontakt

Pokud máte dotazy k ochraně dat, obraťte se, prosím, na našeho podnikového zmocněnce pro ochranu osobních údajů.

Podnikový zmocněnec pro ochranu osobních údajů
Toll Collect GmbH
10875 Berlín

tc_datenschutz@toll-collect.de

Další doporučení