Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Certifikáty


Zaměstnanec prezentuje certifikáty společnosti Toll Collect coby potvrzení vysokých standardů

Potvrzení vysokých standardů

Vysoké standardy v oblastech kvality, ochrany životního prostředí, informační bezpečnost a řízení rizik jsou pro společnost Toll Collect samozřejmé. Společnost Toll Collect si nechává pravidelně potvrdit nezávislými orgány dodržování požadavků norem ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 a ISO 31000.

ISO 9001: Systém managementu jakosti

Certifikace podle normy ISO 9001 dokládá, že procesy společnosti Toll Collect jsou nastaveny jak na očekávání zákazníků, uživatelů mýtného systému, tak i na požadavky objednatele, spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG).

Certifikát ISO 9001

ISO 14001/EMAS: Systém enviromentálního managementu

Společnost Toll Collect definuje pro technologii mýtného systému a procesy v podniku jasná ekologická opatření, cíle a kompetence. Díky tomu jsou chráněny přírodní zdroje a zabraňuje se zatížení životního prostředí. Certifikátem společnost Toll Collect dokládá, že provozuje systém enviromentálního managementu podle normy ISO 14001. Navíc společnost Toll Collect splňuje vysoké požadavky evropského nařízení EMAS, nejnáročnějšího systému pro enviromentální řízení podniků v celosvětovém měřítku.

Certifikát ISO 14001

Osvědčení EMAS

ISO 27001: Systém managementu bezpečnosti informací

Společnost Toll Collect ručí za bezpečné nakládání s informaci a chrání know-how a data svých zákazníků. K tomu jsou přijata přiměřená preventivní bezpečnostní opatření a definovány bezpečnostní cíle k odvrácení vnitřních a vnějších nebezpečí. Certifikace podle normy ISO 27001 toto potvrzuje.

Certifikát ISO 27001

ISO 31000: Řízení rizik

Norma ISO 31000 definuje jednotný standard řízení rizik pro podnik. Splnění požadavků této normy, tzn. systematické vyrovnávání se s příležitostmi a riziky v běžném provozu a v projektech, je integrální součástí podnikové kultury společnosti Toll Collect.

Certifikát ISO 31000

Vaše kontaktní osoba


Portrét Dr. Petera Junkera, pověřence pro oblast trvalé udržitelnosti společnosti Toll Collect

Pověřenec pro oblast trvalé udržitelnosti
Dr. Peter Junker
Tel.: +49 30 74077-1530
Fax: +49 30 74077-1540
E-mail

K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603