Certifikáty


Zaměstnanec prezentuje certifikáty společnosti Toll Collect coby potvrzení vysokých standardů

Potvrzení vysokých standardů

Vysoké standardy v oblastech kvality, ochrany životního prostředí, informační bezpečnost a řízení rizik jsou pro společnost Toll Collect samozřejmé. Společnost Toll Collect si nechává pravidelně potvrdit nezávislými orgány dodržování požadavků norem ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 a ISO 31000.

  • Certifikace podle normy ISO 9001 dokládá, že procesy společnosti Toll Collect jsou nastaveny jak na očekávání zákazníků, uživatelů mýtného systému, tak i na požadavky objednatele, Spolkového úřadu pro logistiku a mobilitu.

    Certifikát ISO 9001 (PDF, 774 KB)
  • Společnost Toll Collect definuje pro technologii mýtného systému a procesy v podniku jasná ekologická opatření, cíle a kompetence. Díky tomu jsou chráněny přírodní zdroje a zabraňuje se zatížení životního prostředí. Certifikátem společnost Toll Collect dokládá, že provozuje systém enviromentálního managementu podle normy ISO 14001. Navíc společnost Toll Collect splňuje vysoké požadavky evropského nařízení EMAS, nejnáročnějšího systému pro enviromentální řízení podniků v celosvětovém měřítku.

  • Společnost Toll Collect ručí za bezpečné nakládání s informaci a chrání know-how a data svých zákazníků. K tomu jsou přijata přiměřená preventivní bezpečnostní opatření a definovány bezpečnostní cíle k odvrácení vnitřních a vnějších nebezpečí. Certifikace podle normy ISO 27001 toto potvrzuje.

    Certifikát ISO 27001 (PDF, 191 KB)
  • Norma ISO 31000 definuje jednotný standard řízení rizik pro podnik. Splnění požadavků této normy, tzn. systematické vyrovnávání se s příležitostmi a riziky v běžném provozu a v projektech, je integrální součástí podnikové kultury společnosti Toll Collect.

    Certifikát ISO 31000 (PDF, 358 KB)

Vaše kontaktní osoby

Další doporučení