Fakta a čísla


Budova Toll Collect na adrese Potsdamer Platz, Linkstraße 4, Berlín

Naše služba

Společnost Toll Collect je poskytovatelem vysoce výkonných technologických služeb pro výběr a kontrolu mýtného a od 1. ledna 2005 provozuje jeden z největších mýtných systémů na světě. Naším hlavním úkolem je vybírat mýtné pro nákladní automobily v Německu podle zákonných požadavků a převést jej do státního rozpočtu, kde je využíváno pro silniční infrastrukturu. Od roku 2005 je to přibližně 74 miliard eur, které byly převedeny do státního rozpočtu.

Spolehlivým výběrem mýta významně přispíváme k údržbě a rozšiřování silniční infrastruktury. Výběr mýta v závislosti na emisní třídě CO₂, na emisní a hmotnostní třídě šetří životní prostředí díky efektu řízení. Mýtné pro nákladní automobily tak významně přispívá k dosažení cílů v oblasti klimatu.

Společnost Toll Collect je státním podnikem od roku 2018 – jediným akcionářem je Spolková republika Německo. Jelikož se jedná o podnik ve vlastnictví státu, byl rozšířen účel podnikání společnosti Toll Collect. Na základě naší základní služby a ústřední kompetence „výběru mýta“ rozšiřujeme naši škálu úkolů a vyvíjíme se na spolkovou servisní platformu pro infrastrukturu a digitální služby. Přebíráme například vývoj a provoz naší dceřiné společnosti, Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (spolková společnost pro infrastrukturu mobilních komunikací), a podporujeme Spolkový úřad pro logistiku a mobilitu (BALM) v oblasti služeb silniční kontroly.

Společnost Toll Collect zřídila jménem BALM technickou platformu pro centrální službu výběru mýta pro Německo. Se zavedením EETS (Evropská služba elektronického mýtného) v Německu mohou poskytovatelé EETS nabízet svým zákazníkům také zpracování mýtného pro nákladní vozidla v Německu. Pro jednotný výběr mýta zpřístupňuje BALM poskytovatelům EETS centrální službu výběru mýta. Tato služba zajišťuje celý rozsah určování a tarifikování zpoplatněných úseků.

Informace BALM o EETS a službě výběru mýta

Sídla

Společnosti Toll Collect GmbH sídlí v centru Berlína, přímo na Postupimském náměstí. Zde v ulici Linkstraße, sídlí vedení společnosti a všechny podnikové úseky.

Další lokality:
V lokalitách Hannover-Langenhagen, Norimberk, Pforzheim a Postupim jsou zaměstnáni pracovníci vnějších služeb zákazníkům. V Paderbornu se nachází oddělení vývoje softwaru pro OBU.

Zaměstnanci

Celkem je nyní ve společnosti Toll Collect zaměstnáno kolem 650 pracovníků.

Zpráva o udržitelnosti

Společnost Toll Collect zprávou o udržitelnosti dokumentuje závazek společnosti k odpovědnému a trvale udržitelnému jednání a hospodaření.

Zpráva o udržitelnosti 2020 (PDF, 9 MB)

Další doporučení