Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Compliance


Několik vedoucích pracovníků diskutuje v rámci mítinku vedení společnosti na téma Compliance

Dodržování zákonů, pravidel chování a interních směrnic patří u společnosti Toll Collect k samozřejmým zásadám dobrého vedení podniku. Anglický pojem compliance znamená soulad, dodržování a vyjadřuje takové chování.

Toll Collect rozumí pod compliance právoplatnost jednání podniku. Pro nás k tomu patří také dodržování interních pravidel chování a vyznávání našich podnikových hodnot. Pro všechny zaměstnance společnosti Toll Collect je prioritou důsledné plnění těchto požadavků v pracovním jednání. Compliance není pro nás povinnost ale klíčový prvek naší podnikové kultury.

Pro ujištění, že náš compliance management splňuje naše nároky, kontroluje se auditory podle standardu IDW PS 980.

V případě dotazů nebo upozornění na možné chybné chování se prosím obraťte na naši osobu pověřenou výkonem compliance.

Kontakt

Osoba pověřená výkonem compliance

Jens Frische
E-mail

Ombudsman

Můžete se také diskrétně obrátit na našeho ombudsmana. Přitom bude zachována Vaše anonymita vůči společnosti Toll Collect GmbH.

advokát Dr. Niklas Auffermann
FS-PP Partnerschaft mbB
Potsdamer Platz 8
10177 Berlin
Tel.: +49 30 31 86 85 913
E-mail

Vaše kontaktní osoba


Portrét Jense Frischeho, pověřence pro oblast compliance společnosti Toll Collect

Osoba pověřená výkonem compliance
Jens Frische
E-mail

K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603