Compliance

„Compliance“ – Základ našeho jednání

„Compliance“ znamená dodržovat platná pravidla. Dodržování předpisů, zákonů a vnitropodnikových směrnic, patří u společnosti Toll Collect k samozřejmým zásadám dobrého vedení podniku. Jako státní podnik jsme zvláště závislí na důvěře našich zákazníků, obchodních partnerů a zaměstnanců. Toll Collect proto dodržuje jasně formulovaná pravidla v oblasti řízení (management) a dodržování předpisů (compliance), která vycházejí z našich pěti firemních hodnot: odpovědnost, soudržnost, transparentnost, radost a uznání.

Ve společnosti Toll Collect žijeme podle našich hodnot. Compliance není pro nás povinnost ale klíčový prvek naší podnikové kultury.
Tým compliance

Náš systém řízení shody

Aby bylo zajištěno dodržování všech předpisů, má společnost Toll Collect zavedený systém řízení shody tzv. „Compliance Management System“ (CMS).

V tomto kontextu spoléháme na preventivní opatření, jako je zvyšování povědomí mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci o různých právních otázkách, vyhodnocování možných rizik týkajících se compliance, poskytování informací a poradenství v oblasti compliance.

Tým „Compliance“ se považuje za centrální kontaktní a poradenské místo pro zaměstnance a externí strany, jako jsou obchodní partneři, a jedná nezávisle na ostatních funkcích ve společnosti.

Oznámení a stížnosti

Oznámení a stížnosti ohledně možných pochybení v souvislosti s dodržováním předpisů můžete nahlásit týmu „Compliance“.

Můžete se také diskrétně obrátit na našeho ombudsmana. Přitom bude zachována Vaše anonymita vůči společnosti Toll Collect GmbH.

Informace o způsobu zpracování informací a stížností jsme shrnuli v našich informacích o ochraně osobních údajů . Lze je také nahlásit externímu oznamovacímu místu příslušných spolkových orgánů, orgánů jednotlivých zemí nebo Evropské unie.

Vaše kontaktní osoby

Tým compliance

E-mail

Ombudsman

advokát Dr. Niklas Auffermann
FS-PP Partnerschaft mbB
Potsdamer Platz 8
10177 Berlin

Další doporučení