Compliance


Několik vedoucích pracovníků diskutuje v rámci mítinku vedení společnosti na téma Compliance

Dodržování zákonů, pravidel chování a interních směrnic patří u společnosti Toll Collect k samozřejmým zásadám dobrého vedení podniku. Anglický pojem compliance znamená soulad, dodržování a vyjadřuje takové chování.

Toll Collect rozumí pod compliance právoplatnost jednání podniku. Pro nás k tomu patří také dodržování interních pravidel chování a vyznávání našich podnikových hodnot. Pro všechny zaměstnance společnosti Toll Collect je prioritou důsledné plnění těchto požadavků v pracovním jednání. Compliance není pro nás povinnost ale klíčový prvek naší podnikové kultury.

Pro ujištění, že náš compliance management splňuje naše nároky, kontroluje se auditory podle standardu IDW PS 980.

V případě dotazů nebo upozornění na možné chybné chování se prosím obraťte na naši osobu pověřenou výkonem compliance.

Vaše kontaktní osoby

Osoba pověřená výkonem compliance

Jens Frische


Portrét Jense Frischeho, pověřence pro oblast compliance společnosti Toll Collect

Můžete se také diskrétně obrátit na našeho ombudsmana. Přitom bude zachována Vaše anonymita vůči společnosti Toll Collect GmbH.

Ombudsman

advokát Dr. Niklas Auffermann

FS-PP Partnerschaft mbB
Potsdamer Platz 8
10177 Berlín

Další doporučení