Vedení společnosti

Dr. Gerhard Schulz

Předseda vedení společnosti

Gerhard Schulz, ročník 1966, je od 1. března 2019 předsedou vedení společnosti Toll Collect GmbH. Předtím byl činný jako státní tajemník spolkového ministerstva pro dopravu a digitální infrastrukturu. Promovaný právník začal svoji dráhu v roce 1995 jako referent ve spolkovém ministerstvu pro dopravu. Schulz je výborně seznámen se společností Toll Collect a mýtným systémem pro nákladní automobily. Ve své více než dvacetileté činnosti na ministerstvu dopravy se opakovaně zabýval tématikou, mimo jiné jako vedoucí oddělení principiálních záležitostí. Od března 2018 byl jako státní tajemník odpovědný za ústřední oddělení ministerstva a za oddělení spolkových dálkových komunikací, silniční dopravy a železnic.


Portrét: Dr. Gerhard Schulz, předseda vedení společnosti, Toll Collect GmbH

Mark Erichsen

Vedoucí technického a provozního úseku

Mark Erichsen, vedoucí technického a provozního úseku, je od 1. září 2019 členem vedení společnosti Toll Collect GmbH. Zná podnik již od počátků. Erichsen, ročník 1969, studoval informatiku a začal svoji profesní dráhu v roce 1998 jako technický projektový manažer pro pokrokové internetové aplikace. Vedle dalších služebních pozic v IT managementu u dvou velkých německých podniků a jako IT poradce zodpovídal u společnosti Toll Collect mimo jiné za uvedení do provozu Automatické metody a palubního přístroje od 1. ledna 2005. V následujících letech vedl řadu velkých projektů, naposledy program pro rozšíření mýtného pro nákladní automobily na spolkové silnice k 1. červenci 2018.


Portrét: Mark Erichsen, vedoucí oddělení techniky, Toll Collect GmbH

Další doporučení