Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Vedení společnosti


Portrét: Dr. Gerhard Schulz, předseda vedení společnosti, Toll Collect GmbH

Dr. Gerhard Schulz

Předseda vedení společnosti

Gerhard Schulz, ročník 1966, je od 1. března 2019 předsedou vedení společnosti Toll Collect GmbH. Předtím byl činný jako státní tajemník spolkového ministerstva pro dopravu a digitální infrastrukturu. Promovaný právník začal svoji dráhu v roce 1995 jako referent ve spolkovém ministerstvu pro dopravu. Schulz je výborně seznámen se společností Toll Collect a mýtným systémem pro nákladní automobily. Ve své více než dvacetileté činnosti na ministerstvu dopravy se opakovaně zabýval tématikou, mimo jiné jako vedoucí oddělení principiálních záležitostí. Od března 2018 byl jako státní tajemník odpovědný za ústřední oddělení ministerstva a za oddělení spolkových dálkových komunikací, silniční dopravy a železnic.


Portrét: Mark Erichsen, vedoucí oddělení techniky, Toll Collect GmbH

Mark Erichsen

Vedoucí oddělení techniky a provozu

Mark Erichsen, vedoucí oddělení techniky a provozu, je od 1. září 2019 členem vedení společnosti Toll Collect GmbH. Zná podnik již od počátků. Erichsen, ročník 1969, studoval informatiku a začal svoji profesní dráhu v roce 1998 jako technický projektový manažer pro pokrokové internetové aplikace. Vedle dalších služebních pozic v IT managementu u dvou velkých německých podniků a jako IT poradce zodpovídal u společnosti Toll Collect mimo jiné za uvedení do provozu Automatické metody a palubního přístroje od 1. ledna 2005. V následujících letech vedl řadu velkých projektů, naposledy program pro rozšíření mýtného pro nákladní automobily na spolkové silnice k 1. červenci 2018.

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *
K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605