Rámec jednání

Udržitelnost v naší vizi

Chceme přispět k budoucnosti, která nabízí bezpečnost a vysokou kvalitu života. Proto je udržitelnost a hospodárnost rámcem pro naše jednání. Podporujeme spolehlivost, udržitelnost a různorodost.
Dr. Gerhard Schulz, předseda vedení společnosti

Udržitelnost je pevně ukotvena v naší vizi. Udržitelnost vnímáme jako příležitost a jako jeden z hlavních principů našich obchodních aktivit. Spolkovou vládu podporujeme v jejím cíli dosáhnout klimatické neutrality do roku 2030. Naše společnost se rozhodla být klimaticky neutrální již v roce 2028.

Aspekty udržitelnosti

Sociální, ekonomické a ekologické aspekty spolu úzce souvisejí. To je důvod, proč implementujeme udržitelnost celostně ve třech oblastech odpovědnosti.

 • Jsme atraktivním zaměstnavatelem – a to pro zaměstnance společnosti Toll Collect i pro ty, kteří se jimi chtějí stát. Naše úkoly jsou rozmanité, zajímavé a relevantní. Máme společný kompas hodnot a vzájemně se podporujeme. Na jednotlivé úkoly hledíme z různých úhlů pohledu a jednáme společně bez diskriminace a předsudků. Tímto způsobem zajišťujeme atraktivní pracovní místa s dlouhodobou perspektivou.

  Ve středu pozornosti:

  • Zvýšení podílu žen na druhém stupni řízení
 • Coby silný a dynamický poskytovatel technologických služeb poskytujeme spolkové vládě poradenství a podporu, zejména při dalším rozvoji a implementaci uživatelského financování dopravní infrastruktury, při digitalizaci dopravy a při rozšiřování dobíjecí infrastruktury pro alternativní pohony. V zájmu spolkové vlády zpřístupňujeme data z mýtného systému pro inteligentní řízení dopravy v souladu s předpisy na ochranu dat. Kromě své hlavní činnosti v oblasti mýtného a na základě našich odborných znalostí v oblasti mobility a infrastruktury rozvíjíme další oblasti podnikání. Vytváříme tak společenskou přidanou hodnotu a zajišťujeme budoucí konkurenceschopnost společnosti.

  Ve středu zájmu:

  • Další rozvoj mýtného systému
  • Tvorba a komunikace kodexu pro dodavatele (Code of Conduct)
  • Integrace kritérií udržitelnosti do procesů pořizování zboží a služeb
 • Podporujeme spolkovou vládu v další digitalizaci dopravy. Zajišťujeme, aby ekologický efekt řízení mýtného směřoval k vozidlům s nižšími emisemi škodlivin a pomáháme zajistit efektivnější využívání dopravní infrastruktury. V tomto kontextu snižujeme ekologickou stopu, která vzniká vlastní podnikatelskou činností. Podporujeme strategii udržitelnosti spolkové vlády a sami chceme být klimaticky neutrální do roku 2028. Už od roku 2005 máme certifikaci podle evropského standardu environmentálního managementu EMAS a vydáváme každoroční environmentální prohlášení, které je validováno externím odborníkem.

  Ve středu zájmu:

  • Systém environmentálního managementu dle ISO 14.0001 a EMAS
  • Minimalizace spotřeby zdrojů (např. energie, vody, materiálů)
  • 100% využití klimaticky neutrální elektrické energie
  • Podpora ekologicky orientovaného myšlení a jednání u společnosti Toll Collect

Kodex B.A.U.M. pro udržitelné hospodaření

V roce 2022 podepsalo vedení společnosti a rada zaměstnanců kodex B.A.U.M. pro udržitelné hospodaření. Společnost Toll Collect je od roku 2021 členem Spolkové německé pracovní skupiny pro ekologicky vědomé řízení (Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.V. - B.A.U.M. e.V.) – což je meziodvětvová síť pro udržitelné hospodaření. Společně chceme převzít odpovědnost: za přírodu, za budoucnost, která společnosti poskytuje kvalitní život, a transparentní přístup k našemu jednání.