Změny na přelomu roku

Mějte na zřeteli: Od začátku nového roku budou vozidla na zemní plyn (CNG/LNG) zpoplatněna.

Kromě toho končí dne 31. prosince 2023 období, během něhož lze žádat o proplacení mýtného za jízdy uskutečněné v období od 28. října 2020 do 30. září 2021.

Další doporučení