Регистриране с бордови уред за автомобил

Пътната такса може да е толкова лесна: Правите само няколко настройки. Останалото се изпълнява автоматично от бордовия уред за автомобил.

Încercați

Бордови уред за автомобил в товарен автомобил

За кого?

Автоматичното регистриране с бордовия уред за автомобил (OBU) се предлага, когато искате да се справите с пътната такса с възможно най-малко усилия. Ако уредът е монтиран в товарния автомобил, водачът вече не трябва да се регистрира ръчно чрез приложение или в интернет.

За да можете да използвате бордовия уред за автомобил, първо трябва да регистрирате Вашето предприятие или Вашите облагаеми с пътна такса превозни средства в Toll Collect.

Регистрация в Toll Collect

Клиент отива при сервизен партньор за монтиране на бордови уред за автомобил

Монтаж на бордови уред за автомобил

Щом получите потвърждение за вписването на Вашия товарен автомобил от нас, можете да си уговорите час при оторизиран сервизен партньор за монтаж на бордови уред за автомобил. Такива специално подбрани и обучени от Toll Collect сервизи има в цяла Германия, както и в други европейски страни.

В бордовия уред за автомобил се въвеждат непроменящите се специфични данни на товарния автомобил, като например клас на вредните емисии. Запаметяват се регистрационният номер на МПС и държавата, в която е регистрирано то. Така се създава еднозначна връзка между регистрационния номер на МПС и бордовия уред за автомобил.

След монтажа на бордовия уред за автомобил ще получите от сервизния партньор инструктаж и ръководства за експлоатация. От своя страна Вие се подписвате на сертификата за монтаж на сервизния партньор, за да потвърдите приемането.

Откриване на сервизен партньор

Сервизен партньор подготвя монтирането на бордови уред за автомобил

Управление на бордовия уред за автомобил

Бордовият уред за автомобил Ви отменя при регистрирането почти напълно. Преди началото на пътуването трябва да проверите някои данни, останалото се извършва автоматично от бордовия уред за автомобил: Уредите предават към централата данните за пътуването и характеристиките на автомобила, които са необходими за събирането на пътната такса. Там се изчислява пътната такса.

Стартиране на онлайн инструкцията

Водач на товарен автомобил обслужва OBU в товарен автомобил.

Разходи

OBU се предоставя от Toll Collect безплатно и остава собственост на Toll Collect GmbH.

Освен другото, Вие поемате разходите за

  • монтажа на уреда,
  • демонтажа на уреда,
  • пристигане и отпътуване, както и периоди на престой в рамките на тези дейности.


Сервизен партньор консултира шофьор на товарен автомобил за бордовия уред за автомобил

Демонтиране на OBU

OBU остава собственост на Toll Collect. Затова трябва да демонтирате уреда и да го върнете на Toll Collect, ако

  • Продавате или спирате от движение автомобила
  • Прекратявате търговските отношения с Toll Collect.

Видео: Съвети за демонтаж на OBU

Монтиране на бордови уред за автомобил: Сервизен партньор поставя уреда

Откриване на сервизен партньор

Други препоръки