Prihlásenie pomocou palubného prístroja

Úhrada mýta môže byť tak jednoduchá: Vykonáte len niekoľko nastavení. Zvyšok automaticky vybaví palubný prístroj.

Vyskúšať

Palubný prístroj v nákladnom vozidle

Pre koho?

Automatické prihlásenie pomocou palubného prístroja je vhodné pre toho, kto chce mať s úhradou mýta čo najmenej starostí. Ak je prístroj namontovaný v nákladnom vozidle, tak vodič sa už viac nemusí manuálne prihlasovať prostredníctvom aplikácie alebo cez internet.

Aby ste mohli využívať palubný prístroj, musíte najprv svoj podnik a svoje vozidlá podliehajúce mýtnemu zaregistrovať u spoločnosti Toll Collect.

Registrovať u spoločnosti Toll Collect

Zákazník navštevuje servisného partnera v súvislosti s montážou palubného prístroja

Montáž palubného prístroja

Hneď ako od nás dostanete potvrdenie o registrácii vášho vozidla, môžete s autorizovaným servisným partnerom dohodnúť termín montáže palubného prístroja. Tieto dielne vybrané a zaškolené spoločnosťou Toll Collect sa nachádzajú na celom území Nemecka a v ďalších štátoch Európy.

Do palubného prístroja sa zadajú špecifické údaje nákladného vozidla, ktoré nie je možné zmeniť, ako napríklad jeho emisná trieda. Evidenčné číslo vozidla a krajina registrácie vozidla sa uložia do pamäte. Takto sa vytvorí jednoznačné priradenie medzi evidenčnou značkou vozidla a palubným prístrojom.

Po namontovaní palubného prístroja vám servisný partner poskytne inštruktáž a odovzdá vám návod na obsluhu. Vy podpíšete servisnému partnerovi certifikát o montáži, čím potvrdíte prevzatie prístroja.

Nájsť servisného partnera

Servisný partner pripravuje montáž palubného prístroja

Obsluha palubného prístroja

Palubný prístroj vás takmer celkom odbremení od prihlásenia. Pred začatím jazdy musíte len skontrolovať niektoré údaje, zvyšok automaticky vybaví palubný prístroj: Palubné prístroje posielajú údaje o jazde a charakteristiky vozidlá potrebné pre výber mýta centrále. Tam sa vypočíta mýto.

Spustiť online návod

Vodič nákladného vozidla obsluhuje palubný prístroj v nákladnom vozidle.

Náklady

Palubný prístroj je poskytovaný bezplatne. a zostáva vo vlastníctve spoločnosti Toll Collect GmbH.

Vy okrem iného znášate náklady na

  • montáž palubného prístroja,
  • demontáž palubného prístroja,
  • príjazd a odjazd, ako aj prestoje v rámci týchto prác.

Servisný partner poskytuje vodičovi nákladného vozidla poradenstvo týkajúce sa palubného prístroja

Demontáž palubného prístroja

Palubný prístroj zostáva vo vlastníctve spoločnosti Toll Collect. Z tohto dôvodu musíte prístroj demontovať a vrátiť spoločnosti Toll Collect, keď

  • predáte alebo odstavíte vozidlo,
  • ukončíte obchodný vzťah so spoločnosťou Toll Collect.
Video: Tipy na demontáž palubného prístroja

Montáž palubného prístroja: servisný partner inštaluje prístroj

Nájsť servisného partnera

Ďalšie odporúčania