Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Automatické prihlásenie pomocou palubného prístroja

Úhrada mýta môže byť tak jednoduchá: Vykonáte len niekoľko nastavení. Zvyšok automaticky vybaví palubný prístroj.

Palubný prístroj v nákladnom vozidle

Zákazník navštevuje servisného partnera v súvislosti s montážou palubného prístroja

Pre koho?

Automatické prihlásenie pomocou palubného prístroja je vhodné pre toho, kto chce mať s úhradou mýta čo najmenej starostí. Ak je prístroj namontovaný v nákladnom vozidle, tak vodič sa už viac nemusí manuálne prihlasovať prostredníctvom aplikácie alebo cez internet.

Aby ste mohli využívať palubný prístroj, musíte najprv svoj podnik a svoje vozidlá podliehajúce mýtnemu zaregistrovať u spoločnosti Toll Collect.

Registrovať u spoločnosti Toll Collect


Servisný partner pripravuje montáž palubného prístroja

Montáž palubného prístroja

Hneď ako od nás dostanete potvrdenie o registrácii vášho vozidla, môžete s autorizovaným servisným partnerom dohodnúť termín montáže palubného prístroja. Tieto dielne vybrané a zaškolené spoločnosťou Toll Collect sa nachádzajú na celom území Nemecka a v ďalších štátoch Európy.

Do palubného prístroja sa zadajú špecifické údaje nákladného vozidla, ktoré nie je možné zmeniť, ako napríklad jeho emisná trieda. Evidenčné číslo vozidla a krajina registrácie vozidla sa uložia do pamäte. Takto sa vytvorí jednoznačné priradenie medzi evidenčnou značkou vozidla a palubným prístrojom.

Po namontovaní palubného prístroja vám servisný partner poskytne inštruktáž a odovzdá vám návod na obsluhu. Vy podpíšete servisnému partnerovi certifikát o montáži, čím potvrdíte prevzatie prístroja.

Nájsť servisného partnera


Vodič nákladného vozidla obsluhuje palubný prístroj v nákladnom vozidle.

Obsluha palubného prístroja

Palubný prístroj vás takmer celkom odbremení od prihlásenia. Pred začatím jazdy musíte len skontrolovať niektoré údaje, zvyšok automaticky vybaví palubný prístroj: Palubné prístroje posielajú údaje o jazde a charakteristiky vozidlá potrebné pre výber mýta centrále. Tam sa vypočíta mýto.

Rady pre jazdu bez poruchy

Návody na obsluhu

Spustiť online návod


Servisný partner poskytuje vodičovi nákladného vozidla poradenstvo týkajúce sa palubného prístroja

Náklady

Palubný prístroj je poskytovaný bezplatne a zostáva majetkom spoločnosti Toll Collect GmbH.

Vy okrem iného znášate náklady na

 • montáž palubného prístroja,
 • demontáž palubného prístroja,
 • príjazd a odjazd, ako aj prestoje v rámci týchto prác.


Montáž palubného prístroja: servisný partner inštaluje prístroj

Demontáž OBU

Palubný prístroj zostáva vlastníctvom spoločnosti Toll Collect. Prístroj preto musíte demontovať a odovzdať späť spoločnosti Toll Collect v prípade, že

 • vozidlo predáte alebo vyradíte z prevádzky,
 • ukončíte obchodný vzťah so spoločnosťou Toll Collect.

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

Mýtne služby v Rakúsku


rt_img.media.meta(md_alt_fallback)

Aj v Rakúsku je možné zaplatiť mýto pre nákladné vozidlá prostredníctvom palubného prístroja Toll Collect.

Viac informácií

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605