Технически допустима максимална маса (tzGm)

Въпроси и отговори

  • BALM контролира постоянно коректното заплащане на пътната такса. Ако поради погрешно посочване на технически допустимата максимална маса (tzGM) се заплати твърде ниска или никаква пътна такса, се образува производство по последващо събиране или за административно нарушение.

  • Трябва да обработите поотделно всяко превозно средство. Препоръчваме да направите проверка едновременно на класа на емисии на CO₂ и на технически допустимата максимална маса.