Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (NTPH)

Otázky a odpovede

  • BALM neustále kontroluje správne platenie mýta. Ak z dôvodu nesprávneho určenia najvyššej technicky prípustnej hmotnosti (tzGM) bude zaplatené príliš malé alebo nebude zaplatené žiadne mýto, dôjde k dodatočnému výberu mýta alebo ku konaniu o správnom delikte.

  • Každé vozidlo musíte upraviť samostatne. Kontrolu triedy CO₂ a NPTH vám odporúčame vykonať spoločne.