Največja tehnično dovoljena masa (tzGm)

Vprašanja in odgovori

  • Urad BALM stalno spremlja pravilnost plačevanja cestnine. Če je zaradi nepravilne navedbe tehnično dovoljene skupne mase (tzGM) plačano premalo ali nič cestnine, se uvede naknadni postopek izterjave in prekrškovni postopek.

  • Urediti morate vsako vozilo posebej. Priporočamo, da razred CO₂ in preverjanje največje tehnične dovoljene mase opravite skupaj.