CO₂-emissieklasse vaststellen

Hoe werkt de CO₂-emissieklassezoeker?

Vragen en antwoorden

Let op:

als u de CO2-emissieklasse in het klantenportaal controleert, kunt u daar meteen een aanvraag voor de wijziging van de emissieklasse indienen en de nodige bewijsdocumenten uploaden.

CO2-CLASSIFICATION-APP

Vrijwaringsbeding

Deze zoekfunctie voor CO₂-emissieklassen werd samengesteld met de grootste zorgvuldigheid. Dit houdt echter geen garanties in betreffende de correctheid, actualiteit en volledigheid van de CO₂-emissieklassen die door deze zoekfunctie voor CO₂-emissieklassen zijn vastgelegd. Alleen de officiële voorschriften zijn echter doorslaggevend bij de indeling van een voertuig in de juiste CO₂-emissieklasse.