Zistenie triedy emisií CO₂

Ako funguje vyhľadávač tried emisií CO₂?

Otázky a odpovede

Dbajte na nasledovné:

Ak vykonávate kontrolu triedy emisií CO2 na zákazníckom portáli, tak v tom istom pracovnom kroku tam môžete podať žiadosť o zmenu triedy emisií a nahrať dôkazné dokumenty.

CO2-CLASSIFICATION-APP

Vylúčenie záruky

Tento vyhľadávač triedy emisií CO₂ bol vytvorený s maximálnou starostlivosťou. Z toho však nevyplýva žiadna záruka správnosti, aktuálnosti a kompletnosti tried emisií CO₂ určených pomocou tohto vyhľadávača triedy emisií CO₂. Smerodajnými pre zaradenie vozidla do správnej triedy emisií CO₂ sú výlučne príslušné úradné právne predpisy.