Определяне на клас на емисии на CO₂

Как функционира търсачката за клас на емисии на CO₂?

Въпроси и отговори

Моля, обърнете внимание:

Ако извършите проверка на класа на емисиите на CO2 в клиентския портал, можете да заявите промяна на класа на емисии там в същата стъпка и да качите документите за проверка.

CO2-CLASSIFICATION-APP

Отказ от отговорност

Тази търсачка за клас на емисии на CO₂ е създаден с възможно най-голямо внимание. Това обаче не води до никаква гаранция за коректността, актуалността и пълнотата на класовете на емисии на CO₂, определени от този инструмент за търсене на класове на емисии на CO₂. Само съответното официално законодателство обаче е от решаващо значение за класифицирането на автомобила в правилния клас на емисии на CO₂.