Určení emisní třídy CO₂

Jak funguje vyhledávač emisní třídy CO₂?

Otázky a odpovědi

Poznámka:

Pokud provedete kontrolu emisní třídy CO2 na zákaznickém portálu, můžete ve stejném kroku podat žádost o změnu emisní třídy a nahrát ověřovací dokumenty

CO2-CLASSIFICATION-APP

Vyloučení odpovědnosti

Tento vyhledávač emisní třídy CO₂ byl vytvořen s maximální péčí. Z toho však nevyplývá žádná záruka za správnost, aktuálnost a úplnost emisních tříd CO₂stanovených tímto vyhledávačem emisní třídy CO₂. Pro zařazení vozidla do správné emisní třídy CO₂ je však rozhodující a směrodatné výhradně aktuální platné příslušné právní předpisy.