Prihaja reforma cestninjenja – objavljene nove tarife

Berlin,

Nemški zvezni parlament in zvezni svet sta danes sprejela spremembo Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG). S tem je potrjeno pobiranje cestnine za emisije CO₂ z začetkom 1. decembra 2023. Osnova za razvrstitev v težnostni razred bo največja tehnično dovoljena masa (tzGm). Obvezna cestnina za vozila nad 3,5 tone bo uvedena 1. julija 2024.

Tretji zakon o spremembi cestninskih predpisov je bil sprejet brez sprememb glede na različico, ki jo je poleti sprejel zvezni kabinet.

V prihodnje bo cestnina poleg že veljavnih deležev za stroške infrastrukture, hrupa in onesnaževanja zraka vključevala delež za emisije CO₂, ki jih povzroča promet. Nove tarife, ki izhajajo iz tega, smo danes objavili na našem spletnem mestu.

V skladu z zahtevami EU bodo vozila v prihodnje razvrščena v emisijske razrede. Tovornjaki brez emisij bodo do 31. decembra 2025 oproščeni plačila cestnine. Nato bo zanje obvezno plačilo deleža za stroške infrastrukture, hrupa in onesnaževanja zraka, ki bo za 75 odstotkov nižji od polne cestninske stopnje.

Vsem strankam priporočamo, da se pravočasno pripravijo na razširitev cestnine. Preverite emisijski razred CO₂ in največjo tehnično dovoljeno maso svojih vozil na našem portalu za stranke.

Tovorna vozila, ki so tovarniško opremljena s pogonom na plin CNG (stisnjeni zemeljski plin)/LNG (utekočinjeni zemeljski plin) in so uvrščena v emisijski razred EURO 6, bodo od 1. januarja 2024 morala plačevati obvezno cestnino.

Od 1. julija 2024 morajo vsa vozila z največjo tehnično dovoljeno maso nad 3,5 tone plačevati cestnino za uporabo zveznih magistralnih cest – to velja tako za posamezna vozila kot skupine vozil. Za vozila obrtnih podjetij obstajajo izjeme.

Pregled novih tarif

Več priporočil