Okvir delovanja

Trajnost v naši viziji

Želimo prispevati svoj delež k varni prihodnosti in boljšemu življenju. Zato trajnost in ekonomska učinkovitost predstavljata okvir našega delovanja. Zavzemamo se za zanesljivost, trajnost in raznolikost.
Dr. Gerhard Schulz, predsednik vodstva podjetja

Trajnost je čvrsto zasidrana v naši viziji. Za nas je trajnost priložnost in eno od vodilnih načel naših poslovnih dejavnosti. Podpiramo zvezno vlado pri njenem cilju, da do leta 2030 postanemo podnebno nevtralni. Zadali smo si cilj, da bomo podnebno nevtralni že leta 2028.

Vidiki trajnosti

Socialni, gospodarski in ekološki vidiki so tesno povezani. Zato trajnost izvajamo celostno na treh področjih odgovornosti.

 • Kot delodajalec smo zelo privlačni – za zaposlene v družbi Toll Collect in za tiste, ki to želijo postati. Naše naloge so raznolike, zanimive in aktualne. Imamo skupni kompas vrednot ter se medsebojno podpiramo. Na naloge gledamo z različnih zornih kotov, drug drugega pa obravnavamo brez diskriminacije ali predsodkov. Tako zagotavljamo privlačna delovna mesta z dolgoročno perspektivo.

  V središču pozornosti:

  • Povečanje deleža žensk na drugi vodstveni ravni
 • Kot ponudnik učinkovitih tehnoloških storitev svetujemo in podpiramo zvezno vlado, predvsem pri nadaljnjem razvoju in implementaciji uporabniškega financiranja prometne infrastrukture, pri digitalizaciji prometa in pri širitvi polnilne infrastrukture za alternativne pogone. V interesu zvezne vlade omogočamo uporabo podatkov iz cestninskega sistema za pametno upravljanje prometa v skladu s predpisi o varstvu podatkov. Poleg osnovne dejavnosti cestninjenja na temelju našega strokovnega znanja na področju mobilnosti in infrastrukture razvijamo še druga poslovna področja. Na ta način ustvarjamo družbeno dodano vrednost in zagotavljamo prihodnost podjetja.

  V središču pozornosti:

  • Nadaljnji razvoj cestninskega sistema
  • Oblikovanje in sporočanje kodeksa ravnanja dobavitelja (Code of Conduct)
  • Vključevanje meril trajnosti v procese nabave
 • Zvezno vlado podpiramo pri nadaljnji digitalizaciji prometa. Zagotavljamo, da je ekološki usmerjevalni učinek cestnine usmerjen v vozila z nižjimi emisijami škodljivih snovi in prispevamo k učinkovitejši uporabi prometne infrastrukture. S tem zmanjšujemo ekološki odtis, ki izhaja iz lastne poslovne dejavnosti. Podpiramo trajnostno strategijo zvezne vlade in do leta 2028 želimo tudi sami postati podnebno nevtralni. Od leta 2005 smo certificirani po evropskem standardu ravnanja z okoljem EMAS in objavljamo letno okoljsko izjavo, ki jo potrdi zunanji strokovnjak.

  V središču pozornosti:

  • Sistem ravnanja z okoljem po ISO 14.001 in EMAS
  • Zmanjšanje porabe virov (npr. energije, vode, materialov)
  • Uporaba 100-odstotno podnebno nevtralne električne energije
  • Spodbujanje okoljsko usmerjenega razmišljanja in ravnanja v družbi Toll Collect

Kodeks B.A.U.M. za trajnostno poslovanje

Uprava in svet delavcev sta leta 2022 podpisala kodeks B.A.U.M za trajnostno poslovanje. Družba Toll Collect je od leta 2021 član Zvezne nemške delovne skupine za okoljsko ozaveščeno upravljanje e.V. (B.A.U.M. e.V.) – medpanožne mreže za trajnostno poslovanje. Skupaj želimo prevzeti odgovornost: za naravo, za družbo vredno prihodnost in transparenten pristop do naših dejanj.