Cestninske tarife

Sestava cestninske tarife

Cestnina se od 1. decembra 2023 izračuna na podlagi ceste z obvezno cestnino, ki jo prevozi vozilo, in cestninske stopnje v višini enega centa na kilometer poti, ki vključuje delež za stroške za povzročene emisije CO₂, delež za stroške za onesnaževanje zraka, delež za stroške za obremenjevanje okolja s hrupom in delež za infrastrukturne stroške.

  • Deleži cestninske stopnje v stroških za infrastrukturo in stroških za obremenjevanje s hrupom so odvisni od težnostnega razreda, nad 18 tonami največje tehnično dovoljene mase pa tudi od števila osi.
    Upoštevajte: Od 1. decembra 2023 za razporeditev v težnostni razred ne velja več merilo največje dovoljene skupne mase, (prometno dovoljenje, polje F.2), pač pa največja tehnično dovoljena masa (prometno dovoljenje, polje F.1).

  • Delež cestninske stopnje, ki ga predstavljajo stroški za povzročeno onesnaženje zraka, je odvisen od emisijskega razreda. Na podlagi emisijskega razreda se vsako vozilo uvrsti v eno od šestih kategorij: A, B, C, D, E in F. Za navedbo emisijskih razredov je odgovoren uporabnik cestninskega sistema; uporabniki morajo vse podatke, relevantne za cestnino, navesti pravilno (načelo samostojne navedbe).
  • Delež cestninske stopnje za povzročene emisije CO₂ je odvisen od emisijskega razreda CO₂. Pri tem je vsako vozilo razvrščeno v enega od štirih emisijskih razredov. Za določanje emisijskega razreda so odgovorni uporabniki cestninskega sistema. Na začetku so vsi registrirani uporabniki cestninskega sistema družbe Toll Collect razvrščeni v emisijski razred 1. Za vozila z datumom prve registracije od 1. julija 2019 se lahko v portalu za kupce zahteva cenejši razred.

Iskanje ustrezne tarife

Z našim orodjem za izračun stopnje lahko ugotovite svojo cestninsko stopnjo. Zaženite pomočnika in najprej izberite emisijski razred CO₂ svojega vozila. Nato navedite ustrezen emisijski razred in razred osi ter težnostni razred. Končano. Vse vrednosti lahko najdete v spodnji tabeli na strani.

Hitro in enostavno določanje vaše cestninske stopnje

* Tandemska os šteje kot dve osi, tridemska os pa kot tri osi. Dvižne in premične osi se vedno upoštevajo, in sicer neodvisno od tega, ali je os vozila med prevozom obremenjena ali dvignjena, torej nima stika s cestiščem.

Tabele cestninskih stopenj

Emisijski razredi v skladu z Zakonom o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG)

Vozila z razredi zmanjšanja emisij delcev od 1. decembra 2023 niso več razporejena v boljši emisijski razred. Vozila s cestninskimi emisijskimi razredi "EURO 2 + razredom zmanjšanja emisij delcev 1" so razporejena v cestninski emisijski razred 2, ne več v cestninski emisijski razred 3. Za vozila z "EURO 3 + razredom zmanjšanja emisij delcev 2" velja cestninski emisijski razred 3, ne več cestninski emisijski razred 4. V zakonu navedena kategorija G "okolju prijaznejše od Euro 6" ni prikazana, ker EU še ni določila meril za to kategorijo (standard Euro 7).

* Višina cestnine glede na emisijski razred je predstavljena v tarifnih podatkih v podrobni navedbi voženj in podrobnih podatkih o vožnji.

  Kategorija A Kategorija B Kategorija C Kategorija D Kategorija E Kategorija F
Evropski
emisijski razred
Euro 6 EEV 1 Euro 5 Euro 4
Euro 3
Euro 2 Euro 1,
Euro 0
Cestninski
razred glede na emisije *
07 06 05 04 03 02 01

Cestninske stopnje na kilometer od 1. decembra 2023

* Tandemska os šteje kot dve osi, tridemska os pa kot tri osi. Dvižne in premične osi se vedno upoštevajo, in sicer neodvisno od tega, ali je os vozila med prevozom obremenjena ali dvignjena, torej nima stika s cestiščem.

Emisijski razred CO₂ Razred osi in težnostni razred Evropski emisijski razred Delež
cestninske stopnje zainfrastrukturo (v centih/km)
Delež
cestninske stopnje za zunanje stroške za onesnaževanje zraka (v centih/km)
Delež
cestninske stopnje za zunanje stroške za obremenjevanje okolja s hrupom(v centih/km)
Delež
cestninske stopnje za zunanje stroške za emisije CO₂(v centih/km)
Cestninska stopnja
(v centih/km)
1 7,5-11,99 t Euro 1 in 0 6,7 11,4 1,6 8,0 27,7
Euro 2 6,7 11,3 1,6 8,0 27,6
Euro 3 6,7 8,8 1,6 8,0 25,1
Euro 4 6,7 5,9 1,6 8,0 22,2
Euro 5/EEV razred 1 6,7 4,3 1,6 8,0 20,6
Euro 6 6,7 1,5 1,6 8,0 17,8
12-18 t Euro 1 in 0 10,9 12,3 1,6 10,4 35,2
Euro 2 10,9 12,1 1,6 10,4 35,0
Euro 3 10,9 10,1 1,6 10,4 33,0
Euro 4 10,9 6,3 1,6 10,0 28,8
Euro 5/EEV razred 1 10,9 5,2 1,6 10,0 27,7
Euro 6 10,9 1,5 1,6 10,0 24,0
>18 t do 3 osi* Euro 1 in 0 14,3 16,9 1,6 15,8 48,6
Euro 2 14,3 16,4 1,6 13,8 46,1
Euro 3 14,3 13,4 1,6 13,8 43,1
Euro 4 14,3 8,0 1,6 13,4 37,3
Euro 5/EEV razred 1 14,3 6,2 1,6 13,4 35,5
Euro 6 14,3 2,2 1,6 12,4 30,5
> 18 t z do 4 osmi* Euro 1 in 0 15,5 18,7 1,2 15,8 51,2
Euro 2 15,5 18,2 1,2 13,8 48,7
Euro 3 15,5 14,9 1,2 13,8 45,4
Euro 4 15,5 8,7 1,2 13,4 38,8
Euro 5/EEV razred 1 15,5 6,2 1,2 13,4 36,3
Euro 6 15,5 2,3 1,2 13,4 32,4
> 18 t od 5 osi* Euro 1 in 0 15,5 18,7 1,2 16,2 51,6
Euro 2 15,5 18,2 1,2 16,2 51,1
Euro 3 15,5 14,9 1,2 16,2 47,8
Euro 4 15,5 8,7 1,2 16,0 41,4
Euro 5/EEV razred 1 15,5 6,2 1,2 16,0 38,9
Euro 6 15,5 2,3 1,2 15,8 34,8

* Tandemska os šteje kot dve osi, tridemska os pa kot tri osi. Dvižne in premične osi se vedno upoštevajo, in sicer neodvisno od tega, ali je os vozila med prevozom obremenjena ali dvignjena, torej nima stika s cestiščem.

Emisijski razred CO₂ Razred osi in težnostni razred Evropski emisijski razred Delež
cestninske stopnje za infrastrukturo (v centih/km)
Delež
cestninske stopnje za zunanje stroške za onesnaževanje zraka (v centih/km)
Delež
cestninske stopnje za zunanje stroške za obremenjevanje okolja s hrupom (v centih/km)
Delež
cestninske stopnje za zunanje stroške za emisije CO₂ (v centih/km)
Cestninska stopnja
(v centih/km)
2 7,5-11,99 t Euro 1 in 0 6,7 11,4 1,6 7,6 27,3
Euro 2 6,7 11,3 1,6 7,6 27,2
Euro 3 6,7 8,8 1,6 7,6 24,7
Euro 4 6,7 5,9 1,6 7,6 21,8
Euro 5/EEV razred 1 6,7 4,3 1,6 7,6 20,2
Euro 6 6,7 1,5 1,6 7,6 17,4
12-18 t Euro 1 in 0 10,9 12,3 1,6 9,6 34,4
Euro 2 10,9 12,1 1,6 9,6 34,2
Euro 3 10,9 10,1 1,6 9,6 32,2
Euro 4 10,9 6,3 1,6 9,6 28,4
Euro 5/EEV razred 1 10,9 5,2 1,6 9,6 27,3
Euro 6 10,9 1,5 1,6 9,6 23,6
>18 t do 3 osi* Euro 1 in 0 14,3 16,9 1,6 11,8 44,6
Euro 2 14,3 16,4 1,6 11,8 44,1
Euro 3 14,3 13,4 1,6 11,8 41,1
Euro 4 14,3 8,0 1,6 11,8 35,7
Euro 5/EEV razred 1 14,3 6,2 1,6 11,8 33,9
Euro 6 14,3 2,2 1,6 11,8 29,9
> 18 t z do 4 osmi* Euro 1 in 0 15,5 18,7 1,2 12,8 48,2
Euro 2 15,5 18,2 1,2 12,8 47,7
Euro 3 15,5 14,9 1,2 12,8 44,4
Euro 4 15,5 8,7 1,2 12,8 38,2
Euro 5/EEV razred 1 15,5 6,2 1,2 12,8 35,7
Euro 6 15,5 2,3 1,2 12,8 31,8
> 18 t od 5 osi* Euro 1 in 0 15,5 18,7 1,2 15,0 50,4
Euro 2 15,5 18,2 1,2 15,0 49,9
Euro 3 15,5 14,9 1,2 15,0 46,6
Euro 4 15,5 8,7 1,2 15,0 40,4
Euro 5/EEV razred 1 15,5 6,2 1,2 15,0 37,9
Euro 6 15,5 2,3 1,2 15,0 34,0

* Tandemska os šteje kot dve osi, tridemska os pa kot tri osi. Dvižne in premične osi se vedno upoštevajo, in sicer neodvisno od tega, ali je os vozila med prevozom obremenjena ali dvignjena, torej nima stika s cestiščem.

Emisijski razred CO₂ Razred osi in težnostni razred Evropski emisijski razred Delež
cestninske stopnje za infrastrukturo (v centih/km)
Delež
cestninske stopnje za zunanje stroške za onesnaževanje zraka (v centih/km)
Delež
cestninske stopnje za zunanje stroške za obremenjevanje okolja s hrupom (v centih/km)
Delež
cestninske stopnje za zunanje stroške za emisije CO₂ (v centih/km)
Cestninska stopnja
(v centih/km)
3 7,5-11,99 t Euro 1 in 0 6,7 11,4 1,6 7,2 26,9
Euro 2 6,7 11,3 1,6 7,2 26,8
Euro 3 6,7 8,8 1,6 7,2 24,3
Euro 4 6,7 5,9 1,6 7,2 21,4
Euro 5/EEV razred 1 6,7 4,3 1,6 7,2 19,8
Euro 6 6,7 1,5 1,6 7,2 17,0
12-18 t Euro 1 in 0 10,9 12,3 1,6 9,0 33,8
Euro 2 10,9 12,1 1,6 9,0 33,6
Euro 3 10,9 10,1 1,6 9,0 31,6
Euro 4 10,9 6,3 1,6 9,0 27,8
Euro 5/EEV razred 1 10,9 5,2 1,6 9,0 26,7
Euro 6 10,9 1,5 1,6 9,0 23,0
>18 t do 3 osi* Euro 1 in 0 14,3 16,9 1,6 11,1 43,9
Euro 2 14,3 16,4 1,6 11,1 43,4
Euro 3 14,3 13,4 1,6 11,1 40,4
Euro 4 14,3 8,0 1,6 11,1 35,0
Euro 5/EEV razred 1 14,3 6,2 1,6 11,1 33,2
Euro 6 14,3 2,2 1,6 11,1 29,2
> 18 t z do 4 osmi* Euro 1 in 0 15,5 18,7 1,2 12,0 47,4
Euro 2 15,5 18,2 1,2 12,0 46,9
Euro 3 15,5 14,9 1,2 12,0 43,6
Euro 4 15,5 8,7 1,2 12,0 37,4
Euro 5/EEV razred 1 15,5 6,2 1,2 12,0 34,9
Euro 6 15,5 2,3 1,2 12,0 31,0
> 18 t od 5 osi* Euro 1 in 0 15,5 18,7 1,2 14,2 49,6
Euro 2 15,5 18,2 1,2 14,2 49,1
Euro 3 15,5 14,9 1,2 14,2 45,8
Euro 4 15,5 8,7 1,2 14,2 39,6
Euro 5/EEV razred 1 15,5 6,2 1,2 14,2 37,1
Euro 6 15,5 2,3 1,2 14,2 33,2

* Tandemska os šteje kot dve osi, tridemska os pa kot tri osi. Dvižne in premične osi se vedno upoštevajo, in sicer neodvisno od tega, ali je os vozila med prevozom obremenjena ali dvignjena, torej nima stika s cestiščem.

Emisijski razred CO₂ Razred osi in težnostni razred Evropski emisijski razred Delež
cestninske stopnje za infrastrukturo (v centih/km)
Delež
cestninske stopnje za zunanje stroške za onesnaževanje zraka (v centih/km)
Delež
cestninske stopnje za zunanje stroške za obremenjevanje okolja s hrupom (v centih/km)
Delež
cestninske stopnje za zunanje stroške za emisije CO₂ (v centih/km)
Cestninska stopnja
(v centih/km)
4 7,5-11,99 t Euro 1 in 0 6,7 11,4 1,6 4,0 23,7
Euro 2 6,7 11,3 1,6 4,0 23,6
Euro 3 6,7 8,8 1,6 4,0 21,1
Euro 4 6,7 5,9 1,6 4,0 18,2
Euro 5/EEV razred 1 6,7 4,3 1,6 4,0 16,6
Euro 6 6,7 1,5 1,6 4,0 13,8
12 - 18 t Euro 1 in 0 10,9 12,3 1,6 5,0 29,8
Euro 2 10,9 12,1 1,6 5,0 29,6
Euro 3 10,9 10,1 1,6 5,0 27,6
Euro 4 10,9 6,3 1,6 5,0 23,8
Euro 5/EEV razred 1 10,9 5,2 1,6 5,0 22,7
Euro 6 10,9 1,5 1,6 5,0 19,0
>18 t do 3 osi* Euro 1 in 0 14,3 16,9 1,6 6,3 39,1
Euro 2 14,3 16,4 1,6 6,3 38,6
Euro 3 14,3 13,4 1,6 6,3 35,6
Euro 4 14,3 8,0 1,6 6,3 30,2
Euro 5/EEV razred 1 14,3 6,2 1,6 6,3 28,4
Euro 6 14,3 2,2 1,6 6,3 24,4
> 18 t z do 4 osmi* Euro 1 in 0 15,5 18,7 1,2 6,8 42,2
Euro 2 15,5 18,2 1,2 6,8 41,7
Euro 3 15,5 14,9 1,2 6,8 38,4
Euro 4 15,5 8,7 1,2 6,8 32,2
Euro 5/EEV razred 1 15,5 6,2 1,2 6,8 29,7
Euro 6 15,5 2,3 1,2 6,8 25,8
> 18 t od 5 osi* Euro 1 in 0 15,5 18,7 1,2 7,9 43,3
Euro 2 15,5 18,2 1,2 7,9 42,8
Euro 3 15,5 14,9 1,2 7,9 39,5
Euro 4 15,5 8,7 1,2 7,9 33,3
Euro 5/EEV razred 1 15,5 6,2 1,2 7,9 30,8
Euro 6 15,5 2,3 1,2 7,9 26,9

Upoštevajte naslednje

Cestninski zavezanec je na zahtevo Zveznega urada za logistiko in mobilnost dolžan dokazati pravilnost vseh dejstev, pomembnih za cestninjenje, s predložitvijo ustreznih dokumentov (5. člen BFStrMG v zvezi s 6. in 2. členom in uredbo LKW-MautV).

Za domača motorna vozila, ki so v Nemčiji registrirana v skladu s poenotenimi EU-dokumenti za vozila, se lahko emisijski razred dokaže z navadnim besedilom k številki 14 ali številko ključa k 14.1 (7. člen LKW-MautV).

Pri vozilih, ki niso dovoljena v Nemčiji, veljajo pravila, ki temeljijo na domnevah in so razdeljena na stopnje z ozirom na čas, če emisijskega razreda ni mogoče dokazati na drug način, še posebej z dokumenti o izpolnjevanju določenih okoljskih zahtev v prometu CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Evropska konferenca ministrov za promet) (8. člen LKW-MautV).

Cestninski zavezanec pri tem nosi breme dokazovanja vseh dejstev, povezanih z določitvijo višine cestnine. Kršitev obveznosti dokazovanja se kaznuje z denarno kaznijo.