Deutschlandnetz

Kot pogodbeni upravitelj je družba Toll Collect partnerica pri gradnji in upravljanju hitrih polnilnih postaj po vsej Nemčiji

Mreža za hitro polnjenje osebnih vozil

Zvezna vlada z Deutschlandnetz (Nemška mreža) zagotavlja hitro polnilno omrežje po vsej Nemčiji, ki je celovito, skladno s potrebami in uporabniku prijazno. Več kot 1.100 lokacij pokriva vse preostale "bele lise" na zemljevidu za polnjenje. Deutschlandnetz zagotavlja, da je naslednje hitro polnilno mesto za osebno vozilo dosegljivo kjer koli v Nemčiji v le nekaj minutah.

Pogodbeni upravitelj je družba Toll Collect

Na podeželju, v obmestjih in mestih gradimo 900 lokacij mreže Deutschlandnetz z okoli 8.000 hitrimi polnilnimi postajami za osebna vozila. Zvezno ministrstvo za digitalizacijo in promet je pooblastilo deset podjetij, da vzpostavijo in upravljajo lokacije. Družba Toll Collect kot pogodbeni upravitelj za mrežo Deutschlandnetz predstavlja vmesnik med upravljavci in ministrstvom.

Kot pogodbeni upravitelj za mrežo Deutschlandnetz bo družba Toll Collect spremljala in podpirala upravljavce naslednjih osem let. Preverjamo napredek gradnje, spremljamo roke, dokumentiramo pogodbene storitve, poročamo zvezni vladi, obdelujemo plačilo pristojbin in provizij upravljavcev ter spremljamo tekoče operacije.

S podpiranjem razvoja e-polnilne infrastrukture za osebna vozila prispevamo k večji trajnosti v prometu.