Emisijski razredi CO₂

Kaj so emisijski razredi CO₂?

S 1. decembrom 2023 je emisijski razred CO₂ merilo za določanje cestnine za tovorna vozila. To pomeni, da bo cestninska stopnja na kilometer zdaj odvisna tudi od količine ogljikovega dioksida (CO₂), ki ga izpusti vozilo. Ta sistem temelji na uredbi za celotno EU.

Vozila so razvrščena v pet emisijskih razredov CO₂. Nižje kot so emisije CO₂, toliko višji in boljši je emisijski razred.

Določanje in spreminjanje emisijskega razreda CO₂

Družba Toll Collect je vsa vozila registrirana pred 1. decembrom 2023 uvrstila v emisijski razred CO₂ 1. Vozila, prvič registrirana pred 1. julijem. 2019, so torej pravilno razvrščena. Zaradi pravnih zahtev teh vozil ni mogoče uvrstiti v višji emisijski razred CO₂.

Razvrstitev vašega vozila lahko preverite z iskalnikom emisijskih razredov na portalu za stranke. Tam lahko oddate tudi vlogo za spremembo emisijskega razreda CO₂ in naložite potrebna dokazila. Ustrezna dokazila so:

  • Prometno dovoljenje
  • Podatki o stranki od proizvajalca vozila (CIF)
  • Potrdilo o skladnosti od proizvajalca vozila (CoC)
  • Obrazec za individualno odobritev

Na tem spletnem mestu najdete tudi iskalnik emisijskih razredov. Upoštevajte, da je zahtevo mogoče oddati samo na portalu za stranke.

Iskalnik emisijskih razredov CO₂

Videoposnetek prikazuje, kako določite in prilagodite razred CO₂ v portalu za stranke.

Podnapise aktivirate z ikonami v spodnjem desnem kotu predvajalnika.