Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

 • Za klice iz Nemčije:
 • 0800 222 26 28 *
 • Za klice zunaj Nemčije:
 • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Raznolikost in vključevanje


Roke različnih barv kože tvorijo krog.

Toll Collect se zavzema za raznolikost in enake možnosti

Raznolikost

Z raznolikostjo je mišljena raznolikost delovnega kolektiva, skupne točke in razlike vseh zaposlenih oseb pri družbi Toll Collect. Prepričani smo, da bomo z raznolikostjo in različnimi perspektivami vsi pridobili.

Vključevanje

Vključevanje označuje pozitiven odnos do raznolikosti v delovnem kolektivu.

Za to je potrebno vključujoče in spoštljivo delovno okolje brez predsodkov, v katerem so resnično na voljo enake možnosti za vse, raznolikost delovnega kolektiva pa je dejavnik uspeha. Vsi sodelavci/-ke so lahko takšni, kot so, lahko sodelujejo, so del družbe in se še naprej razvijajo, ne glede na starost, invalidnost, etnično poreklo in narodnost, spol in spolno identiteto, vero in svetovni nazor, spolno usmerjenost in družbeno poreklo.

Vodstvo za raznolikost in vključevanje pri družbi Toll Collect

Naš cilj je zaposlenim omogočiti, da se na delovnem mestu dobro počutijo "

Dr. Gerhard Schulz - predsednik vodstva podjetja

Poročilo o raznolikosti za leto 2020 – številke

Zaposleni

0

skupaj

0
%

ženske

0
%

moški

Osebe na vodilnih položajih

Nadzorni svet
Vodstvo podjetja
Vodstvo oddelkov
Vodstvo osebja/skupin
 • ženske
 • moški

Starostna struktura po desetletjih (v odstotkih)

Status: 31. december 2020

Družba je odraz moje osebnosti – večja je raznolikost, več možnosti imam videti različne nianse svoje osebnosti. Brez raznolikosti ni napredka. "

Iz interne kratke ankete o raznolikosti leta 2020

Raznolikost zame pomeni možnost, da srečujem ljudi z različnimi ozadji in se od njih učim. "

Iz interne kratke ankete o raznolikosti leta 2020

Poročilo o raznolikosti za leto 2020 – dejavnosti

Spomladi leta 2020 je Toll Collect sprejel novo korporativno filozofijo. Raznolikost – poleg zanesljivosti in trajnosti – predstavlja eno od treh osrednjih vrednot, na katerih temelji ta filozofija. Cilj je skupaj s strateškim in celovitim upravljanjem raznolikosti in vključevanja še dodatno spodbuditi raznolikost delovnega kolektiva družbe Toll Collect. Sem spada krepitev vključujočega in spoštljivega delovnega okolja brez predsodkov, v katerem so lahko vsi sodelavci/-ke točno takšni, kot so, in lahko optimalno razvijejo svoj potencial. Družba Toll Collect že obravnava številne teme v zvezi z raznolikostjo in vključevanjem ter je začela s strateškim uvajanjem. Vsako leto poročamo o trenutnih ukrepih in napredku v razvoju.

Cilji

Družba Toll Collect si je zastavila naslednje cilje:

 • Družba se zavzema za raznolikost ter s tem za vključujoče in spoštljivo delovno okolje brez predsodkov.
 • Za vse veljajo enake možnosti. Raznolikost delovnega kolektiva je dejavnik uspeha.
 • Raznolikost in vključevanje sta prisotna v postopkih, strukturah in izdelkih vseh poslovnih področij.

Ukrepi

Toll Collect spodbuja vključevanje in raznolikost delovnega kolektiva z naslednjimi ukrepi:

Informiranje in ozaveščanje

 • Sodelavci/-ke so o raznolikosti in vključevanju informirani prek intraneta, dogodkov in izobraževanj.
 • V okviru nemškega dneva raznolikosti v letu 2020 je bila med sodelavci/-kami prvič izvedena kratka anketa o raznolikosti, njen namen pa je bil preveriti trenutno stanje razumevanja raznolikosti in vključevanja ter jih hkrati informirati o tej temi.
 • V pilotnem projektu v zvezi s sodelovalnim učenjem udeleženci v več tednih opravijo učno pot na temo raznolikosti in vključevanja ter lahko svoje znanje poglobijo in vključijo v svoj vsakdanjik.
 • V drugem pilotnem projektu se sodelavci/-ke redno v majhni skupini pogovarjajo o strokovnih knjigah na temo raznolikosti.

Vključevanje vseh ravni

 • Ustvarili smo svet za raznolikost, ki ne upošteva hierarhije in omejevanja področij. Člani so ambasadorji/-ke raznolikosti in vključevanja, hkrati pa sprejemajo spodbude s področij in jih posredujejo vodstvu za raznolikost in vključevanje.
 • Maja 2020 so vodstvo podjetja in predsednik sveta delavcev podpisali Listino raznolikosti.
 • Štirje mladi sodelavci/-ke sodelujejo v izzivu za raznolikost, h kateremu je konec leta 2020 pozvala Listina raznolikosti.

Ustvarjanje pogojev, optimizacija postopkov

 • Poteka postopno preverjanje in prilagajanje kadrovskih postopkov glede na občutljivost v zvezi z raznolikostjo in vključevanjem.
 • Prilagodljivi modeli dela, zanesljiv delovnik, mobilno delo in sodelovanje z vrtcem omogočajo kompatibilnost poslovnega in zasebnega življenja.
 • Za omogočanje sodelovanja invalidnim osebam je potrebna dostopna informacijska tehnologija. Za naše spletne ponudbe so bili izvedeni preizkusi, družba pa je začela prav tako izboljševati digitalno dostopnost.
 • Pomemben temelj za enakopravnost je jezik. Zato pri družbi Toll Collect veljajo jasna priporočila za spoštljivo komunikacijo, ki zagotavlja enakost spolov. Toll Collect za vključitev vseh spolov in njihovo priznavanje uporablja nevtralne izraze ali poševnico in vezaj.

Listina raznolikosti

Maja 2020 so vodstvo podjetja in predsednik sveta delavcev podpisali Listino raznolikosti . S tem se je družba Toll Collect zavezala k naslednjemu:

 1. spodbujanju spoštljive in naklonjene korporativne kulture,
 2. preverjanju kadrovskih postopkov in zagotavljanju občutljivosti za raznolikost,
 3. spoštovanju raznolikosti družbe in njenih potencialov,
 4. upoštevanju Listine raznolikosti tako v podjetju kot zunaj njega,
 5. vsakoletnemu poročanju o dejavnostih in napredku ter
 6. obveščanju o izvajanju Listine raznolikosti.

Logo Listina raznolikosti

Toll Collect podpisal Listino raznolikosti

Vaša kontaktna oseba

Vodstvo za raznolikost in vključevanje
Julia Heikkilä

E-pošta

Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603