Cestnina za vozila nad 3,5 tone

Vprašanja in odgovori

 • Ne, za vozila z največjo tehnično dovoljeno maso (tzGm) nad 3,5 tone ali manj ni in ne bo obvezno plačilo cestnine. Od 1. julija 2024 obvezno plačilo cestnine velja samo za vozila z največjo tehnično dovoljeno maso nad 3,5 tone.

 • Ne, za skupine vozil je cestnina obvezna le, če je največja tehnično dovoljena masa vlečnega vozila (motornega vozila) večja od 3,5 tone. To se od 1. julija 2024 ne bo spremenilo.

 • Takoj po namestitvi naprave v vozilu OBU preverite, ali je nastavitev teže v napravi OBU nastavljena na "< 7,5 tone". S tem bo zagotovljeno, da se do 30. junija 2024 cestnina ne bo pobirala, od 1. julija 2024 pa se bo cestnina pobirala samodejno.

 • Vozila z največjo tehnično dovoljeno maso nad 3,5 tone bodo morala od 1. julija 2024 plačevati cestnino za uporabo zveznih magistralnih cest.

  Sem sodijo tako samostojna vozila z največjo tehnično dovoljeno maso nad 3,5 tone kot skupine vozil, katerih motorno vozilo ima največjo tehnično dovoljeno maso nad 3,5 tone.

  Obrtniška vozila bodo izvzeta iz obveznosti plačila cestnine.

 • Poleg preizkušenih naprav v vozilu OBU za režo DIN, družba Toll Collect ponuja naprave v vozilu OBU Windshield za vozila z več kot 3,5 in manj kot 7,5 tone.

 • Vse naprave OBU družbe Toll Collect delujejo na enak način in zagotavljajo enake rezultate.

 • Če želite uporabljati napravo OBU, morate najprej svoje podjetje in vozila z obvezno cestnino registrirati pri družbi Toll Collect.

  Ko od družbe Toll Collect prejmete potrdilo o registraciji vozila, se lahko s pooblaščenim servisnim partnerjem dogovorite za vgradnjo naprave OBU. V Nemčiji in drugih evropskih državah je na voljo okrog 1.300 usposobljenih delavnic družbe Toll Collect. Servisne partnerje družbe Toll Collect v vaši regiji lahko najdete z našim iskalnikom servisnih partnerjev .

 • Naprave OBU Windshield Toll Collect ostanejo ves čas v lasti družbe Toll Collect GmbH.

 • Družba Toll Collect trenutno ne zaračunava kavcije za napravo OBU.

 • Ceno za vgradnjo naprave v vozilu OBU določajo delavnice servisnih partnerjev. Stroški so odvisni od konkretne situacije vgradnje v vozilo.

 • Čim prej se dogovorite za termin vgradnje naprave OBU s servisnim partnerjem po vaši izbiri. Pregled servisnih partnerje družbe Toll Collect najdete tukaj .

 • Družba Toll Collect zaenkrat zagotavlja napravo OBU Windshield za vozila z največjo tehnično dovoljeno maso nad 3,5 in manj kot 7,5 tone.

  V posebnih primerih se lahko servisni partnerji z družbo Toll Collect dogovorijo za vgradnjo naprave OBU Windshield v vozilo z maso več kot 7,5 tone.

 • Vozila, ki nimajo proste reže DIN, bodo opremljena z napravo OBU Windshield.

 • Naprave v vozilu OBU (reža DIN in Windshield) družbe Toll Collect se vgrajujejo pri servisnem partnerju. Kakovost vgradnje odločilno vpliva na dolgoročno, zanesljivo in nezahtevno delovanje naprave v vozilu OBU.

 • Družba Toll Collect je sprejela odločitev, da treba vse naprave OBU vgraditi strokovno osebje servisnih partnerjev. Visoka kakovost vgradnje zagotavlja, da naprava OBU dolgoročno deluje zanesljivo in z malo vzdrževanja, na primer zato, ker je kabel do naprave OBU čvrsto nameščen in povezave ni mogoče po nesreči prekiniti.

 • Napravo OBU Windshield je mogoče priključiti prek vžigalnika za cigarete. Vendar pa družba Toll Collect priporoča, da napravo OBU Windshield čvrsto pritrdite s kablom. Tako zagotovite, da povezave ni mogoče pomotoma prekiniti.