Varstvo podatkov

Koristne informacije o varstvu podatkov

Družba Toll Collect se veseli vašega obiska spletnega mesta in interesa za naše podjetje. Varstvo vaših osebnih podatkov jemljemo zelo resno in vaše osebne podatke obdelujemo izključno v skladu z veljavnimi določbami, ki urejajo varstvo podatkov.

Osebni podatki so informacije o vaši identiteti, na primer vaše ime, poštni naslov, e-poštni naslov ali telefonska številka, pa tudi podatki o uporabi, torej na primer o času in obsegu uporabe naše ponudbe. V nadaljevanju pojasnjujemo, katere informacije v družbi Toll Collect zbiramo v okviru delovanja cestninskega sistema in med vašim obiskom naših spletnih strani.

Delovanje cestninskega sistema

Družba Toll Collect obdeluje vas zadevajoče osebne podatke za pobiranje cestnine in kontrolo v okviru delovanja cestninskega sistema za težka tovorna vozila. Cestninski sistem se deli na:

 • Samodejni postopek pobiranja cestnine
 • Ročni postopek pobiranja cestnine
 • Sistem kontrole

Za pobiranje cestnine in sistem kontrole se zbirajo podatki, ki so navedeni v tretjem odstavku 4. člena in drugem odstavku 7. člena zakona BFStrMG ter drugem uredbe LKW-MautV. Družba Toll Collect poleg tega obdeluje osebne podatke na podlagi točke b prvega pododstavka prvega odstavka 6. člena GDPR za naslednje namene:

 • Uporaba naprave v vozilu Toll Collect
 • Postopki registracije
 • Upravljanje dolgov
 • Transakcije s ponudniki plačilnih storitev
 • Pregon prevar
 • Obdelava sporov
 • Certificiranje in usposabljanje
 • Plačevanje cestnine v Avstriji

Navedba dejstev, ki so pomembna za pobiranje cestnine, je potrebna za uporabo samodejnega in ročnega postopka evidentiranja ter je predpisana v skladu z drugim in tretjim odstavkom 4. člena ter tretjim stavkom prvega odstavka 5. člena uredbe LKW-MautV. Če teh dejstev ne posredujete, se lahko zgodi, da zadevnega postopka evidentiranja ne boste mogli uporabljati.

Oprostitev plačila cestnine

Družba Toll Collect omogoča registracijo vozil, za katere cestnina ni obvezna. Z registracijo vozil, za katere cestnina ni obvezna, se lahko izognete nepotrebnim postopkom, kontrolnim postopkom in uradnim obravnavam, vendar to ne pomeni pravnega priznanja oprostitve plačila cestnine s strani družbe Toll Collect ali Zveznega urada za logistiko in mobilnost.

Podatke, zbrane ob registraciji za oprostitev plačila cestnine, obdelujemo z namenom, da lahko ponudimo registracijo vozil, za katere cestnina ni obvezna, preverimo obstoj navedenih razlogov za registracijo in nato upoštevamo registracijo za oprostitev plačila cestnine pri kontroli upoštevanja obveznega plačila cestnine. V ta namen družba Toll Collect posreduje potrebne podatke tudi Zveznemu uradu za logistiko in mobilnost.

Pravna podlaga za obdelavo izhaja iz točke b 1. pododstavka, 1. odstavka 6. člena GDPR. Obdelava se izvaja za obdobje štirih let.

Registracija vozil, za katere cestnina ni obvezna, je prostovoljna ponudba. Posredovanje osebnih podatkov ni predpisano niti zakonsko niti pogodbeno. Potrebno pa je, da lahko vozila, za katere cestnina ni obvezna, registrirate za oprostitev plačila cestnine. Če podatkov ne bi posredovali, zadevno vozilo ne bilo registrirano za oprostitev plačila cestnine in se ne bi mogli izogniti nepotrebnim postopkom, kontrolnim postopkom in uradnim obravnavam.

Poleg tega v skladu z 2. odstavkom 1. člena Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG) oprostitev plačila cestnine ni mogoča le trajno za določene vrste vozil, temveč tudi za tako imenovana situacijsko cestnine oproščena vozila, ki služijo posebnim namenom. Če preučevanje dejstev (obravnava) pokaže, da so bili pogoji za situacijsko oprostitev plačila cestnine izpolnjeni ali da je pregledano vozilo trajno oproščeno plačila cestnine, se ti podatki shranijo tudi brez posebne registracije, da se ta okoliščina upošteva pri preverjanju upoštevanja obveznega plačila cestnine ter se tako preprečijo nepotrebni postopki, kontrolni postopki in uradne obravnave. V ta namen družba Toll Collect posreduje potrebne podatke tudi Zveznemu uradu za logistiko in mobilnost.

Družba Toll Collect od Zveznega urada za logistiko in mobilnost poleg tega prejme informacijo, da so določena vozila situacijsko ali trajno oproščena plačila cestnine, ki se nato tudi shrani, da se ta okoliščina upošteva pri preverjanju upoštevanja obveznega plačila cestnine ter se tako preprečijo nepotrebni postopki, kontrolni postopki in uradne obravnave.

Pravna podlaga za to obdelavo je 2. odstavek 7. člena Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG) in 1. odstavek 8. člena Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG). Obdelava se izvaja za obdobje dveh let.

Obveznost predložitve in morebitne posledice nepredložitve informacij o vozilu so določene v skladu z načini opravljenega ugotavljanja dejanskega stanja (zaslišanja) v postopku naknadne izterjave.

Dostop do javnega spletnega mesta in portalskih aplikacij družbe Toll Collect

Družba Toll Collect pri vašem dostopu do javnega spletnega mesta in portalskih aplikacij obdeluje podatke o uporabi spletnih ponudb in podatke spletne analize. To so:

 • naslov IP,
 • datum in čas poizvedbe,
 • razlika v časovnih pasovih glede na greenwiški čas (GMT),
 • vsebina zahteve (konkretna stran),
 • stanje dostopa/koda stanja HTTP,
 • vsakič prenesena količina podatkov,
 • spletno mesto, iz katerega prihaja zahteva,
 • brskalnik,
 • operacijski sistem in vmesnik ter
 • jezik in različica programske opreme brskalnika.

Obdelava se izvede za namen upravljanja spletne seje, za odziv na operativne težave ali utemeljene primere zlorab ter za generiranje statistik o uporabi. Statistike o uporabi s strani obiskovalcev spletnega mesta se generirajo, da je mogoče spletna mesta in storitve oblikovati ustrezno za uporabo. Podlaga za obdelavo je točka f prvega pododstavka prvega odstavka člena 6 GDPR.

Poleg tega obdelujemo osebne podatke, ki nam jih daste na razpolago, na primer, da

 • se pri nas registrirate,
 • se naročite na publikacijo,
 • nam pošljete vprašanje,
 • sodelujete pri naši anketi,
 • zahtevate, da vam pošljemo informativni material, ali
 • najavite obisk naše razstave o varstvu podatkov.

V teh primerih od vas potrebujemo osebne podatke v različnem obsegu. Zato bomo na primer prosili za vaše ime, naslov, telefonsko številko ali e-poštni naslov. Sami se odločite, ali nam boste poslali te podatke z izpolnitvijo ustreznih polj. Uporaba teh podatkov poteka samo za namen, za katerega ste nam poslali te podatke.

Piškotki

Za delovanje tega spletnega portala uporabljamo samo »nujno potrebne piškotke«. Ti piškotki se shranijo samo za čas trajanja vaše internetne seje. Brez teh piškotkov ne morete v celoti uporabljati našega spletnega portala.

»Nujno potrebni piškotki« se uporabljajo za izvajanje naslednjih funkcij:

 • Nalaganje in usmerjanje spletnega mesta:
  Tehnologija se uporablja za omogočanje dostopa in nalaganja spletnega mesta. Brez te tehnologije spletna stran ne bi bila dostopna oziroma se ne bi naložila. Uporabniki lahko prejmejo sporočilo o napaki, ko poskušajo naložiti stran.
 • Identifikacija in avtentikacija uporabnika:
  Tehnologija se uporablja za identifikacijo in avtentikacijo uporabnika: npr. za upravljanje in posredovanje varnostnih žetonov različnim storitvam na spletnem mestu za identifikacijo statusa uporabnika (npr. prijavljen ali ne)
 • Varnost spletnega mesta:
  Tehnologija se uporablja za zagotavljanje varnosti spletnega mesta in uporabnikov. (npr. časovna omejitev seje iz varnostnih razlogov)

Uporaba funkcij bloga

Na našem blogu, v katerem objavljamo različne prispevke na teme v zvezi s cestnino, lahko podate javne komentarje. Pri tem je navedba uporabniškega imena in e-poštnega naslova obvezna. Ti podatki se uporabijo, da je mogoče po potrebi odgovoriti na vaš prispevek. Pravna podlaga je točka f prvega pododstavka prvega odstavka člena 6 GDPR.

Vsi komentarji so pred objavo pregledani. Vaš komentar se objavi pri prispevku z vašim vnesenim uporabniškim imenom po zaključku pregleda. Družba Toll Collect pa si pridržuje pravico, da komentarje izbriše ali v njih odstrani posamezne stavke, če ti kršijo pravila, določena s spletno etiketo, ali se ne nanašajo na prispevke, pod katerimi so zapisani.

Publikacija

S privolitvijo se lahko naročite na našo publikacijo. Za prijavo na našo publikacijo uporabljamo t. i. postopek dvojne privolitve. To pomeni, da vam po prijavi pošljemo e-poštno sporočilo na vnesen e-poštni naslov, v katerem vas prosimo za potrditev, da res želite prejemati publikacijo. Če prijave ne potrdite v štirinajstih dneh, se vaše informacije samodejno izbrišejo. Poleg tega shranimo čas vaše prijave, da jo lahko dokažemo.

Obvezni podatki za pošiljanje publikacije so e-poštni naslov in želeni jezik za komunikacijo. Če se želite na portalu za servisne partnerje naročiti na publikacijo za servisne partnerje, poleg tega potrebujemo še navedbo vaše države. Po vaši potrditvi shranimo te podatke za namene pošiljanja publikacije. Pravna podlaga je točka a prvega pododstavka prvega odstavka člena 6 GDPR.

Privolitev za pošiljanje publikacije lahko kadar koli prekličete in odjavite publikacijo, tako da vnesete e-poštni naslov v obrazec, povezavo do katerega najdete v vsakem e-poštnem sporočilu s publikacijo.

Družba Toll Collect opozarja, da se pri pošiljanju publikacije analizira uporabniško vedenje prejemnika. Za to analizo poslana e-poštna sporočila vsebujejo t. i. slikovne pike za sledenje. To sledenje lahko kadar koli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo publikacije, ki je na voljo v vsakem e-poštnem sporočilu, ali nas obvestite prek druge poti za kontakt.

Obdelava pri izbiri tveganega plačilnega postopka

Družba Toll Collect svojim strankam načeloma ponuja uporabo plačilnega postopka „direktna obremenitev računa“. Pri uporabi tega plačilnega postopka, družba Toll Collect izvede predplačilo za posamezno stranko, kar lahko povzroči tveganje izpada plačila za družbo Toll Collect.

Družba Toll Collect ima legitimne gospodarske interese za zmanjšanje tveganja izpada plačila. V ta namen družba Toll Collect po izbiri plačilnega postopka „direktna obremenitev računa“ oceni vašo verjetnost plačila s priznanimi matematičnimi in statističnimi postopki. Za ta namen se uporabljajo samo interni podatki družbe Toll Collect (npr. matični podatki, zgodovina plačil, zgodovina načinov plačila, zgodovina prometa). Na podlagi ugotovljene verjetnosti plačila in vašega individualnega zadolževanja se nato izvede samodejni postopek odločanja glede odobritve plačilnega postopka „direktna obremenitev računa“ in zneska morebitne zahtevane varščine.

Če notranja presoja verjetnosti plačila pri izbiri plačilnega postopka „direktna obremenitev računa“ zaradi pomanjkanja potrebnih podatkov še ni bila opravljena, ima družba Toll Collect legitimen interes, da oceni vašo verjetnost plačila na podlagi ocene, ki jo določi kreditna agencija. V ta namen se kreditni agenciji Schufa posredujejo izključno podatki o vaši identiteti, ki nato nazaj pošlje oceno. Na podlagi ugotovljene ocene se nato izvede samodejni postopek odločanja glede odobritve plačilnega postopka „direktna obremenitev računa“ in zneska morebitne zahtevane varščine.

Pravna podlaga za obdelavo izhaja iz točke f 1. odstavka 6. člena GDPR.

Za statistične namene in namene upravljanja prometa

Toll Collect uporablja podatke, shranjene v skladu z Zakonom o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG) v anonimni obliki, za statistične namene in namene upravljanja prometa. Za te namene Toll Collect anonimizira podatke, zbrane v skladu s 3. stavkom 3. odstavka 4. člena in 1. stavkom 2. odstavka 7. člena Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG), preden se uporabijo za statistične namene ali namene upravljanja prometa.

Pravna podlaga za to obdelavo je 6. odstavek 9. člena BFStrMG v povezavi s 3. stavkom 3. odstavka 4. člena in 1. stavkom 2. odstavka 7. člena Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG).

Toll Collect ne razkriva podatkov, zbranih v skladu s 3. stavkom 3. odstavka 4. člena in 1. stavkom 2. odstavka 7. člena Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG), v zvezi z uporabo za statistične namene in namene upravljanja prometa drugim prejemnikom. Razkritje poteka izključno v obliki anonimnih statističnih rezultatov ali v obliki anonimnih rezultatov o vprašanjih upravljanja prometa.

Toll Collect izbriše podatke, zbrane v skladu s 3. točko 3. odstavka 4. Člena in 1. točko 2. odstavka 7. člena Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG), v skladu z obveznostmi izbrisa iz 9. člena Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG). Anonimizacija za statistične namene in namene upravljanja prometa poteka v teh rokih za izbris.

Prenos v tretjo državo ali mednarodno organizacijo se ne izvaja.

Avtomatizirano odločanje, vključno s profiliranjem, se ne izvaja.

Samodejni postopek odločanja

V sklopu pobiranja cestnine potekajo samodejna odločanja o posameznih primerih, da

 • se po potrebi izvede blokada računa ali
 • se zaradi dejavnosti uporabnika odloči o plačilni poti ob povračilu pri stornu.

Trajanje shranjevanja/merila za določanje trajanja

Družba Toll Collect hrani vaše osebne podatke le tako dolgo, kot to dovoljuje zakonodaja na področju varstva podatkov. Natančni čas izbrisa je odvisen od naslednjih meril:

 • Če obstaja strogo zakonsko določen rok izbrisa, izbriše družba Toll Collect vaše osebne podatke najpozneje do zakonsko predpisanega termina.
 • Če obstaja zakonska obveznost hrambe, izbriše družba Toll Collect vaše osebne podatke po koncu obveznosti hrambe podatkov in ko niso več potrebni za poslovne procese družbe Toll Collect.
 • Če ne obstaja niti zakonsko določen rok izbrisa niti zakonska obveznost hrambe, izbriše družba Toll Collect vaše osebne podatke, ko niso več potrebni za poslovne procese družbe Toll Collect.

Pravočasen izbris je zagotovljen po načelu brisanja v skladu s standardom DIN 66398.

Prejemniki oz. kategorije prejemnikov

Družba Toll Collect po potrebi razkriva vaše osebne podatke, ki se obdelujejo v okviru samodejnega in ročnega postopka pobiranja cestnine, naslednjim prejemnikom oz. kategorijam prejemnikov:

 • Zvezni urad za logistiko in mobilnost,
 • partnerju za interoperabilnost ASFINAG (sodelujoč pri storitvi Toll2GO),
 • udeležencem v plačilnem prometu,
 • obdelovalcu naročil.

Osebni podatki, ki se obdelujejo v okviru vašega dostopa do našega javnega spletnega mesta in portala, niso razkriti nobenim drugim prejemnikom.

Namen prenosa osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Vaši osebni podatki bodo preneseni v tretjo državo, če uporabljate naslednje funkcije našega spletnega mesta:

 • Vtičniki družabnih omrežij
 • Iskanje servisnega partnerja

Podrobnosti o teh prenosih najdete v ustreznem poglavju tega obvestila o varstvu podatkov.

Vtičniki družabnih omrežij

S prisotnostjo na internetu uporabljamo vtičnike različnih družabnih omrežij:

 • Vtičniki Facebook (gumb za všečkanje), Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irska
 • Gumb za LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Pl, Dublin, 2, Irska
 • Twitter (retvit), Twitter Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA
 • Gumb WhatsApp, WhatsApp Inc. 650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain View, CA 94041, Zda
 • Gumb za Xing: Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Nemčija

Ti vtičniki so prepoznavni po zadevnih logotipih.

Za gumbe za Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp in Xing, ki so na primer vidni v blogu pod članki, je bila ustvarjena rešitev na podlagi storitve Shariff. Standardno ti gumbi ne prenašajo podatkov tretjim osebam. Šele s klikom gumbov se zadevnim družabnim omrežjem omogoči, da od uporabnikov zahtevajo podatke.

Če kliknete gumb za všečkanje storitve Facebook, ko ste prijavljeni v svoj račun Facebook, lahko na svojem profilu Facebook objavite povezave do vsebin na naših straneh. S tem lahko Facebook obisk naših strani poveže z vašim uporabniškim računom.

Če ne želite, da Facebook obisk naših strani poveže z vašim uporabniškim računom, se odjavite iz svojega uporabniškega računa za Facebook.

Informacije o ravnanju z vašimi osebnimi podatki pri uporabi teh spletnih strani lahko najdete v izjavah o varstvu podatkov zadevnih ponudnikov.

Vdelava storitve Google Maps

Družba Toll Collect uporablja storitev Google Maps, da vam pomaga pri iskanju servisnih partnerjev.

Z obiskom spletnega mesta prejme Google informacije, da ste priklicali ustrezno podstran našega spletnega mesta. To se izvede neodvisno od tega, ali Google zagotovi uporabniški račun, prek katerega ste prijavljeni. Če ste prijavljeni pri storitvi Google, se vaši podatki povežejo neposredno z vašim računom. Če ne želite povezovanja s svojim profilom pri storitvi Google, se morate pred aktiviranjem odjaviti. Google shrani vaše podatke kot uporabniške profile ter jih uporablja za namene oglaševanja, tržnih raziskav in/ali oblikovanja spletnega mesta ustrezno za uporabo. Taka analiza se izvede zlasti (tudi za neprijavljene uporabnike) za zagotavljanje uporabi ustreznega oglaševanja in za obveščanje drugih uporabnikov družabnega omrežja o vaših dejavnostih na našem spletnem mestu. Imate pravico do ugovora zoper izdelavo tega uporabniškega profila, pri čemer se morate za uveljavljanje obrniti na Google.

Nadaljnje informacije o namenu in obsegu zbiranja podatkov in njihovi obdelavi s strani ponudnika vtičnika najdete v izjavah o varstvu podatkov ponudnika. Tam najdete tudi nadaljnje informacije o vaših pravicah v zvezi s tem in možnosti nastavitev za varovanje vaše zasebnosti: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Družba Toll Collect opozarja, da ste kot uporabnik storitve Google Maps primorani spoštovati dodatne pogoje uporabe za Google Maps/Google Earth skupaj z izjavo o varstvu podatkov družbe Google. Družba Google obdeluje vaše osebne podatke tudi v ZDA.

Povezave na druga spletna mesta

Družba Toll Collect ne jamči za vsebine drugih ponudnikov, dostop do katerih je mogoč prek zunanje povezave na strani družbe Toll Collect (v zvezi s tem glejte tudi naša pravna obvestila ). Mnoge povezave na naših straneh vodijo do vsebin, ki niso shranjene v lastnih strežnikih.

Če prek naše strani odprete zunanje spletno mesto, lahko zunanji ponudnik od vašega brskalnika prejme informacijo, s katerega spletnega mesta ste odprli njegovo spletno mesto. Za te podatke je odgovoren zunanji ponudnik. Na ta potek tako kot vsak drugi ponudnik tudi mi ne moremo vplivati.

Varnost

Družba Toll Collect je sprejela obsežne varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov, ki so shranjeni na naših straneh, pred nepooblaščenim dostopom, zlorabami, uničenjem in izgubo. E-poštna sporočila, ki jih družba Toll Collect pošilja v okviru uporabe internetnega portala, nimajo celovitega šifriranja. Naši varnostni ukrepi se stalno prilagajajo najsodobnejšim tehnologijam.

Vaše pravice

V zvezi z zadevnimi osebnimi podatki lahko pri družbi Toll Collect uveljavljate naslednje pravice:

 • pravico do informacij,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa („pravico do pozabe“),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do ugovora zoper obdelavo,
 • pravico do prenosljivosti podatkov.

Podano privolitev lahko kadar koli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave do trenutka preklica.

Poleg tega imate pravico, da glede obdelave osebnih podatkov s strani družbe Toll Collect vložite pritožbo pri nadzornem organu za varstvo podatkov.

Kontaktna oseba

Če imate nadaljnja vprašanja o obdelavi osebnih podatkov, nam pišite na

info@toll-collect.de

Ime in kontaktni podatki odgovorne osebe za obdelavo podatkov so navedeni v impresumu.

Kontaktni podatki odgovorne osebe za varstvo podatkov

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov v našem podjetju
Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10875 Berlin

tc_datenschutz@toll-collect.de

Šifriranje e-pošte

Če si želite z nami izmenjevati šifrirana e-poštna sporočila, lahko tukaj prenesete javni del našega poslovnega ključa PGP.

Toll Collect 2022 – javni del ključa PGP (ASC, 4 KB)