Sporočila za medije

Tukaj najdete naša sporočila za medije. Za nadaljnje informacije se lahko naročite na našo publikacijo.

Naročite se na prejemanje publikacije

Nova tarifa za cestnino od 1. januarja 2023

Od 1. januarja 2023 veljajo v Nemčiji nove tarife za cestnino za tovorna vozila. Zlasti deleži cestninske stopnje za onesnaževanje zraka in obremenjevanje okolja s hrupom se bodo v nasprotju z dosedanjo prakso od januarja naslednje leto razlikovali po težnostnem razredu.

Več o tem

Vaše kontaktne osebe

Več priporočil