Prijava vozil za izjemo za obrtnike je zdaj možna

Berlin,

Zakon o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG) od 1. julija 2024 zahteva obvezno plačilo cestnine tudi za vozila z največjo tehnično dovoljeno maso (tzGm) nad 3,5 in manj kot 7,5 tone, ki so namenjena ali se uporabljajo za prevoz blaga. Vozila, ki jih uporabljajo obrtna podjetja, so pod določenimi pogoji oproščena obveznega plačila cestnine. Ali so pogoji za to izpolnjeni, je odvisno od specifične vožnje in blaga, ki se prevaža.

Izjema za obrtnika velja, če vozilo vozi zaposleni v obrtnem podjetju in prevaža materiale, opremo ali stroje, ki so potrebni za opravljanje storitev in dela obrtne dejavnosti, ali če prevaža obrtniške izdelke, ki so proizvedeni, nadaljnje obdelani ali popravljeni v lastni obrti.

Pogoje za izjemo za obrtnika izpolnjujejo vsi poklici, ki so navedeni v dodatkih A in B Zakonika o obrti, ter v Nemčiji priznani poklici vajeništva, katerih profil dejavnosti je primerljiv s profilom obrtnega poklica.

Izjema za obrtnike velja tudi za tuja obrtna podjetja.

Na spletnem mestu družbe Toll Collect lahko obrtna podjetja prijavijo vozila z največjo tehnično dovoljeno maso nad 3,5 in manj kot 7,5 tone, ki so na poti pod pogoji izjeme za obrtnike. S temi informacijami je mogoče cestninske kontrole prilagoditi tako, da se zmanjšajo izločevanja in regulativni postopki.

Prijava obrtnih vozil

Za vožnje, pri katerih niso izpolnjeni pogoji za izjemo za obrtnika, lahko cestnino evidentirate in plačate v aplikaciji Toll Collect ali na spletnem mestu družbe Toll Collect pred začetkom vožnje.

Za vozila obrtnikov, ki večinoma ne izpolnjujejo pogojev izjeme za obrtnike, za udobno plačevanje cestnine priporočamo namestitev naprave v vozilu družbe Toll Collect ali ponudnika storitev evropskega elektronskega cestninjenja (ponudnik EETS).

Družba Toll Collect ponuja naprave v vozilu (OBU Windshield ali naprava v vozilu za režo DIN) za vsa vozila nad 3,5 in manj kot 7,5 tone. Namestitev naprave v vozilu se izvede v delavnici servisnega partnerja. Podjetja naj se čim prej dogovorijo za termin namestitve pri enem od 1300 servisnih partnerjev.

Informacije o napravi OBU

Z uvedbo cestnine za težnostni razred nad 3,5 tone največje tehnično dovoljene mase se bodo s 1. julijem 2024 cestninske tarife za nekatere razrede vozil nekoliko znižale.

Cestninske stopnje od 1. julija 2024

Dodatne informacije najdete tudi na spletnem mestu Zveznega urada za logistiko in mobilnost.

www.balm.bund.de

Več priporočil