Hlášení vozidel k výjimce pro řemeslníky je nyní možné

Berlin,
  • Mýtné pro nákladní vozidla v Německu platí od 1. července 2024 pro vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností vyšší než 3,5 tuny.
  • Instalace palubních přístrojů probíhá
  • Vozidla pro uplatnění výjimky pro řemeslníky lze od nynějška nahlásit přes webovou stránku společnosti Toll Collect

Od 1. července 2024 vyžaduje zákon o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) také mýtné pro vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností (MTPH) vyšší než 3,5 a nižší než 7,5 t, která jsou určena pro silniční nákladní dopravu nebo se k tomuto účelu používají. Řemeslnická vozidla jsou za určitých podmínek osvobozena od mýtné povinnosti. Zda jsou příslušné požadavky splněny, závisí na konkrétní jízdě a přepravovaném zboží.

Výjimka pro řemeslníky platí, je-li vozidlo řízeno zaměstnancem řemeslného podniku a pokud přepravuje materiál, vybavení nebo stroje, které jsou nezbytné k výkonu služeb a prací řemeslného podniku, nebo přepravuje-li řemeslné zboží, které je vyrobeno, dále zpracováno nebo opraveno ve vlastním řemeslném podniku.

Předpoklady pro uplatnění výjimky pro řemeslníky splňují všechny profese uvedené v přílohách A a B řemeslnického řádu (Handwerksordnung), jakož i profese odborného vzdělání uznávané v Německu, jejichž profil činnosti je srovnatelný s profilem řemeslné profese.

Výjimka pro řemeslníky platí také pro zahraniční řemeslné podniky.

Na webové stránce společnosti Toll Collect mohou řemeslné podniky nahlásit vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností vyšší než 3,5 a nižší než 7,5 t, která se pohybují po silničních komunikacích za podmínek platných pro výjimku pro řemeslníky. Na základě těchto informací mohou být kontroly mýtného přizpůsobeny tak, aby se minimalizoval počet případů odklonění vozidla a úředních postihů.

V případě jízd, kde nejsou splněny požadavky na uplatnění výjimky pro řemeslníky, lze mýtné zarezervovat a zaplatit v aplikaci Toll Collect nebo na webových stránkách společnosti Toll Collect před zahájením jízdy.

V případě vozidel řemeslných podniků, z nichž většina nesplňuje požadavky pro uplatnění výjimky pro řemeslníky, doporučujeme instalaci palubního přístroje od společnosti Toll Collect nebo od poskytovatele služby European Electronic Toll Service (poskytovatel EETS), aby bylo možné komfortní hrazení mýtného.

Společnost Toll Collect poskytuje palubní přístroje (OBU Windshield nebo OBU do DIN přihrádky) pro všechna vozidla nad 3,5 a do 7,5 t. Instalace palubních přístrojů se provádí v dílně servisního partnera. Společnosti by si měly co nejrychleji domluvit schůzku s jedním z 1300 servisních partnerů.

Se zavedením mýtného pro hmotnostní třídu s maximální technicky přípustnou hmotností nad 3,5 t se od 1. července 2024 mírně sníží sazby mýtného pro některé třídy vozidel.

Sazby mýtného, seznam všech servisních partnerů pro instalaci OBU i informace o mýtném pro vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností nad 3,5 t a výjimce pro řemeslníky naleznete zde na webové stránce. Další informace jsou k dispozici na adrese www.balm.bund.de

Kontakt

Těšíme se na Váš telefonát nebo e-mail.

Tiskové oddělení

Vaše kontaktní osoby

Další doporučení