Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Cesty podliehajúce mýtnemu


Letecký záber na dve spoplatnené cesty: most na spolkovej komunikácii prechádza ponad diaľnicu

Cestná sieť

Mýtna povinnosť v Nemecku platí na všetkých diaľniciach, vrátane čerpacích staníc a odpočívadiel a na všetkých spolkových komunikáciách (aj v mestách).

Cestná sieť spolu zahŕňa približne 51 000 kilometrov.

Od mýtnej povinnosti sú podľa § 1, odsek 3, č. 1 až 3 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFStrMG) oslobodené nasledujúce úseky spolkových diaľnic:

 • Úsek spolkovej diaľnice A 6 od nemecko-francúzskej hranice po prípojku Saarbrücken-Fechingen v obidvoch jazdných smeroch,
 • Úsek spolkovej diaľnice A 5 od nemecko-švajčiarskej hranice a od nemecko-francúzskej hranice po prípojku Müllheim/Neuenburg v obidvoch jazdných smeroch,
 • Úseky spolkových diaľnic, ktorých používanie podlieha mýtnej povinnosti podľa § 2 zákona o financovaní výstavby diaľkových komunikácií zo súkromných zdrojov z 30. augusta 1994 (Spolková zbierka zákonov I, s. 2 243) v platnom znení.

Úradná tabuľka

Spolkový úrad pre správu ciest zverejňuje úradnú spoplatnenú cestnú sieť na internete. Na stránke www.mauttabelle.de je v tabuľkách uvedený zoznam všetkých spoplatnených cestných úsekov.

www.mauttabelle.de

Mýtny atlas

V našom online mýtnom atlase sú zobrazené všetky cestné úseky podliehajúce mýtnemu.

Mýtny atlas

Mapa

Prehľad všetkých ciest aktuálne podliehajúcich mýtnemu je uvedený na tejto mape Nemecka, ktorú si môžete stiahnuť a vytlačiť.

Mapa ciest podliehajúcich mýtnemu

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

Mýtne služby v Rakúsku


rt_img.media.meta(md_alt_fallback)

Aj v Rakúsku je možné zaplatiť mýto pre nákladné vozidlá prostredníctvom palubného prístroja Toll Collect.

Viac informácií

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603