Cesty podliehajúce mýtnemu


Letecký záber na dve spoplatnené cesty: most na spolkovej komunikácii prechádza ponad diaľnicu

Cestná sieť

Mýtna povinnosť v Nemecku platí na všetkých diaľniciach, vrátane čerpacích staníc a odpočívadiel a na všetkých spolkovýc komunikáciách (aj v mestách).

Cestná sieť zahŕňa celkovo 51 000 kilometrov.

Od mýtnej povinnosti sú podľa § 1 odseku 3, bodu 1 až 3 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFStrMG) oslobodené nasledujúce úseky spolkových diaľnic:

  • Úsek spolkovej diaľnice A 6 od nemecko-francúzskej hranice po prípojku Saarbrücken-Fechingen v obidvoch jazdných smeroch,
  • Úsek spolkovej diaľnice A 5 od nemecko-švajčiarskej hranice a od nemecko-francúzskej hranice po prípojku Müllheim/Neuenburg v obidvoch jazdných smeroch,
  • úseky spolkových diaľnic, ktorých používanie podlieha mýtnej povinnosti podľa § 2 zákona o financovaní výstavby diaľkových komunikácií zo súkromných zdrojov z 30. augusta 1994 (Spolkový vestník I, s. 2243) v platnom znení.

Úradná tabuľka

Spolkový úrad pre logistiku a mobilitu (BALM) zverejňuje úradnú spoplatnenú cestnú sieť na internete. Na stránke www.mauttabelle.de je v tabuľkách uvedený zoznam všetkých spoplatnených cestných úsekov.

www.mauttabelle.de

Mýtny atlas

V našom online mýtnom atlase sú zobrazené všetky cestné úseky podliehajúce mýtnemu.

K mýtnemu atlasu

Mapa

Prehľad všetkých ciest podliehajúcich mýtnemu je uvedený na tejto mape Nemecka, ktorú si môžete stiahnuť a vytlačiť.

Mapa ciest podliehajúcich mýtnemu (PDF, 13 MB)

Ďalšie odporúčania