Улици, облагаеми с пътна такса


Въздушна снимка на две шосета, подлежащи на облагане с пътна такса: мост на федералнo шосе пресича автомагистрала

Улична мрежа

В Германия облагането с пътна такса важи за всички автомагистрали, включително бензиностанции и тир паркинги, както и за всички федерални шосета, също и вътре в населените места.

Мрежата от отсечки обхваща общо 51 000 километра.

Съгласно член 1, алинея 3, № 1 до 3 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) следните отсечки от федерални автомагистрали са освободени от облагане с пътна такса:

  • Отсечката от федералната автомагистрала A 6 от немско-френската граница до пътен възел Саарбрюкен-Фехинген в двете посоки на движение,
  • Отсечката от федералната автомагистрала A 5 от немско-швейцарската граница и немско-френската граница до пътен възел Мюлхайм/Нойенбург в двете посоки на движение,
  • Отсечките от федералните автомагистрали, за чието използване се събира пътна такса съгласно член 2 от Закона за частно финансиране на строителството на междуградски пътища от 30 август 1994 г. (немски Държавен вестник, с. I, стр. 2243) в съответната валидна редакция.

Официална таблица

Федерална агенция за логистика и мобилност (BALM) публикува официалната облагаема с пътна такса пътна мрежа в интернет. На www.mauttabelle.de в таблица са изброени всички участъци, подлежащи на облагане с пътна такса.

www.mauttabelle.de

Атлас на терминалите

Нашият онлайн атлас на терминалите Ви показва всички отсечки, подлежащи на облагане с пътна такса.

Към Атлас на терминалите

Карта

Тази карта на Германия за изтегляне и разпечатване показва всички подлежащи на облагане с пътна такса отсечки.

Карта на отсечките, подлежащи на облагане с пътна такса (PDF, 14 MB)

Други препоръки