Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Fakty a čísla


Budova spoločnosti Toll Collect na adrese Potsdamer Platz, Linkstraße 4, Berlín

Náš servis

Spoločnosť Toll Collect je špičkový poskytovateľ technologických služieb na výber a kontrolu mýta. Od 1. januára 2005 prevádzkuje jeden z najväčších systémov na výber mýta na celom svete. Našou úlohou je realizovať výber mýta pre nákladné vozidlá v Nemecku v zmysle zákonných predpisov a jeho odvod do štátneho rozpočtu, kde sa účelovo použije pre cestnú infraštruktúru. Od roku 2005 sa približne 74 miliárd eur odviedlo do štátneho rozpočtu.

Vďaka spoľahlivému výberu mýta významnou mierou prispievame k udržiavaniu a rozširovaniu cestnej infraštruktúry. Výber mýta za prejdené úseky diferencovaný podľa emisných a hmotnostných tried vďaka svojmu usmerňujúcemu vplyvu zmierňuje dopady na životné prostredie. Mýto pre nákladné vozidlá tak významnou mierou prispieva k dosiahnutiu klimatických cieľov.

Od roku 2018 je Toll Collect spolkovou spoločnosťou, jej jediným spoločníkom je Nemecká spolková republika. Podnikateľský cieľ Toll Collect ako spoločnosti vo vlastníctve spolkovej republiky bol rozšírený. Na báze našej základnej činnosti a centrálnej kompetencie „výberu mýta“ rozširujeme spektrum našich úloh a rozvíjame sa na spolkovú servisnú platformu pre infraštruktúru a digitálne služby. Prevezmeme napríklad založenie a prevádzku našej dcérskej spolkovej spoločnosti Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (spoločnosť zaoberajúca sa mobilnou infraštruktúrou) a poskytujeme podporu Spolkovému úradu pre nákladnú dopravu (BAG) v oblasti služieb cestnej kontroly.

Z poverenia Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG) spoločnosť Toll Collect vytvorila technickú platformu pre službu centrálneho výberu mýta. Zavedením Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) v Nemecku môžu poskytovatelia EETS svojim zákazníkom ponúkať aj realizáciu výberu mýta pre nákladné vozidlá v Nemecku. V záujme jednotného výberu mýta Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG) poskytovateľom EETS poskytne službu centrálneho výberu mýta. Táto služba prevezme kompletnú identifikáciu a tarifnú klasifikáciu spoplatnených cestných úsekov.

Informácie Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG) týkajúce sa EETS a služby centrálneho výberu mýta

Sídla

Sídlo spoločnosti Toll Collect GmbH je v centre Berlína, priamo na Potsdamer Platz. Tu v Linkstraße sídli vedenie spoločnosti a všetky divízie podniku.

Ďalšie sídla
V Hannover-Langenhagene, Nürnbergu, Pforzheime a Potsdame pracujú ďalší spolupracovníci v oblasti údržby a starostlivosti o digitálne mapy spoplatnenej cestnej siete.

Zamestnanci

Spoločnosť Toll Collect má v súčasnosti približne 650 zamestnancov.

 

 

 

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *
Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603