Fakty a čísla


Budova spoločnosti Toll Collect na adrese Potsdamer Platz, Linkstraße 4, Berlín

Náš servis

Spoločnosť Toll Collect je špičkový poskytovateľ technologických služieb na výber a kontrolu mýta. Od 1. januára 2005 prevádzkuje jeden z najväčších systémov na výber mýta na celom svete. Našou úlohou je realizovať výber mýta pre nákladné vozidlá v Nemecku v zmysle zákonných predpisov a jeho odvod do štátneho rozpočtu, kde sa účelovo použije pre cestnú infraštruktúru. Od roku 2005 je to približne 74 miliárd eur odvedených do štátneho rozpočtu.

Vďaka spoľahlivému výberu mýta významnou mierou prispievame k udržiavaniu a rozširovaniu cestnej infraštruktúry. Výber mýta za prejdené úseky diferencovaný podľa tried emisií CO₂, emisných a hmotnostných tried vďaka svojmu usmerňujúcemu vplyvu zmierňuje dopady na životné prostredie. Mýto pre nákladné vozidlá tak významnou mierou prispieva k dosiahnutiu klimatických cieľov.

Od roku 2018 je Toll Collect spolkovou spoločnosťou, jej jediným spoločníkom je Nemecká spolková republika. Podnikateľský cieľ Toll Collect ako spoločnosti vo vlastníctve spolkovej republiky bol rozšírený. Na báze našej základnej činnosti a centrálnej kompetencie „výberu mýta“ rozširujeme spektrum našich úloh a rozvíjame sa na spolkovú servisnú platformu pre infraštruktúru a digitálne služby. Prevezmeme napríklad založenie a prevádzku našej dcérskej spolkovej spoločnosti Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (spoločnosť zaoberajúca sa mobilnou infraštruktúrou) a poskytujeme podporu Spolkovému úradu pre logistiku a mobilitu (BALM) v oblasti služieb cestnej kontroly.

Z poverenia BALM spoločnosť Toll Collect vytvorila technickú platformu pre službu centrálneho výberu mýta. Zavedením Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) v Nemecku môžu poskytovatelia EETS svojim zákazníkom ponúkať aj realizáciu výberu mýta pre nákladné vozidlá v Nemecku. V záujme jednotného výberu mýta poskytne BALM poskytovateľom EETS službu centrálneho výberu mýta. Táto služba prevezme kompletnú identifikáciu a tarifnú klasifikáciu spoplatnených cestných úsekov.

Informácie BALM týkajúce sa EETS a služby výberu mýta

Sídla

Sídlo spoločnosti Toll Collect GmbH je v centre Berlína, priamo na Potsdamer Platz. Tu v Linkstraße sídli riaditeľstvo spoločnosti a všetky divízie podniku.

Ďalšie sídla
Spolupracovníčky/spolupracovníci terénnych služieb pracujú v Hanover-Langenhagene, Norimbergu, Pforzheime a Postupime. V Paderborne sa realizuje vývoj softvéru pre palubné prístroje.

Zamestnanci/zamestnankyne

Spoločnosť Toll Collect má v súčasnosti približne 650 zamestnancov/zamestnankýň.

Správa o udržateľnosti

V správe o udržateľnosti spoločnosť Toll Collect dokumentuje svoj záväzok k zodpovednému a udržateľnému konaniu a riadeniu.

Správa o udržateľnosti 2020 (PDF, 9 MB)

Ďalšie odporúčania