Факти и числа


Сградата на Toll Collect на Potsdamer Platz, Linkstraße 4, Berlin

Нашата служба

Toll Collect е успешен доставчик на услуги в областта на технологиите за събирането и контрола на пътни такси и от 1 януари 2005 г. управлява една от най-големите системи за събиране на пътни такси в света. Нашата основна задача е събирането на пътната такса за товарни автомобили в Германия в съответствие със законовите предписания и нейното прехвърляне към федералния бюджет, където да бъде целесъобразно използвана за пътната инфраструктура. От 2005 г. това са прибл. 74 млрд. евро, които са предоставени на федералния бюджет.

Чрез надеждното събиране на пътната такса ние осъществяваме важен принос за поддържането и разширяването на пътната инфраструктура. Благодарение на своето регулиращо действие базираният на пътните отсечки, диференциран по клас на CO₂, вредните емисии и теглото процес на събиране на пътните такси намалява вредния ефект върху околната среда. С това пътната такса за товарни автомобили осигурява важен принос за постигането на свързаните с климата цели.

От 2018 г. Toll Collect е федерално предприятие, единственият негов управител е Федерална република Германия. В качеството на предприятие, собственост на Федерацията, предназначението на Toll Collect се разшири. На основата на нашата основна дейност и централна компетентност „отчитане на пътна такса“ ние разширяваме нашия набор от задачи и се превръщаме в служебна платформа за инфраструктура и цифрови услуги на Федерацията. Ние приемаме например структурата и работата на нашето дъщерно предприятие, федералното дружество за мобилни радиокомуникации, и подпомагаме Федерална агенция за логистика и мобилност (BALM) в областта на услугата за пътен контрол.

От името на BALM Toll Collect създаде техническата платформа за услуга за централно отчитане на пътна такса за Германия. С въвеждането на European Electronic Toll Service (EETS) (европейска услуга за електронно пътно таксуване) в Германия доставчиците на EETS могат също да предлагат на своите клиенти обработката на пътната такса за товарни автомобили в Германия. С цел единно пътно таксуване BALM предоставя на доставчиците на EETS централната услуга за пътно таксуване. Услугата приема пълното идентифициране и тарифиране на подлежащите на облагане с пътна такса пътни отсечки.

Информация от BALM относно EETS и услугата за пътно таксуване

Локации

Toll Collect GmbH се намира в центъра на Берлин, точно на Potsdamer Platz. Ръководството и всички корпоративни отдели са разположени тук, на Linkstraße.

Други локации:
Служители на полеви услуги са наети в Хановер-Лангенхаген, Нюрнберг, Пфорцхайм и Потсдам. Софтуерът за OBU е разработен в Падерборн.

Служител*ка

В момента в Toll Collect работят около 650 души.

Доклад „Мрежа за пътни такси и трафик на товарни автомобили“

Анонимизирани данни от системата за пътни такси предоставят информация за трафика на товарните автомобили и за развитието на подлежащата на облагане с пътна такса пътна мрежа. При това се съблюдават и регионалните особености. Докладът се съставя два пъти годишно.

Други препоръки