Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Факти и числа


Сградата на Toll Collect на Potsdamer Platz, Linkstraße 4, Berlin

Нашата служба

Toll Collect е успешен доставчик на услуги в областта на технологиите за събирането и контрола на пътни такси и от 1 януари 2005 г. управлява една от най-големите системи за събиране на пътни такси в света. Нашата основна задача е събирането на пътната такса за товарни автомобили в Германия в съответствие със законовите предписания и нейното прехвърляне към федералния бюджет, където да бъде целесъобразно използвана за пътната инфраструктура. От 2005 г. това са прибл. 74 млрд. евро, които са предоставени на федералния бюджет.

Toll Collect е успешен доставчик на услуги в областта на технологиите за събирането и контрола на пътни такси и от 1 януари 2005 г. управлява една от най-големите системи за събиране на пътни такси в света. Нашата основна задача е събирането на пътната такса за товарни автомобили в Германия в съответствие със законовите предписания и нейното прехвърляне към федералния бюджет, където да бъде целесъобразно използвана за пътната инфраструктура. От 2005 г. това са прибл. 74 млрд. евро, които са предоставени на федералния бюджет.

От 2018 г. Toll Collect е федерално предприятие, единственият негов управител е Федерална република Германия. В качеството на предприятие, собственост на Федерацията, предназначението на Toll Collect се разшири. На основата на нашата основна дейност и централна компетентност „отчитане на пътна такса“ ние разширяваме нашия набор от задачи и се превръщаме в служебна платформа за инфраструктура и цифрови услуги на Федерацията. Ние приемаме например структурата и работата на нашето дъщерно предприятие, на федералното дружество за мобилни радиокомуникации, и подпомагаме Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) в областта на услугата за пътен контрол.

От името на Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) Toll Collect създаде техническата платформа за услуга за централно отчитане на пътна такса за Германия. С въвеждането на Европейската услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ) в Германия доставчиците на ЕУЕПТ могат също да предлагат на своите клиенти обработката на пътната такса за товарни автомобили в Германия. С цел единно отчитане на пътна такса Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) предоставя на доставчиците на ЕУЕПТ услугата за централно отчитане на пътна такса. Услугата приема пълното идентифициране и тарифиране на подлежащите на облагане с пътна такса пътни отсечки.

Информация от Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) относно ЕУЕПТ и услуга за пътно таксуване

Локации

Toll Collect GmbH се намира в центъра на Берлин, точно на Potsdamer Platz. Ръководството и всички корпоративни отдели са разположени тук, на Linkstraße.

Други локации:
В Хановер-Лангенхаген, Нюрнберг, Пфорцхайм и Потсдам са назначени допълнителни служители в сферата на поддръжката и актуализацията на дигиталните карти на облагаемата с пътна такса пътна мрежа.

Служители

В момента в Toll Collect работят около 650 души.

 

 

 

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *
Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603