Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

  • Połączenia z Niemiec:
  • 0800 222 26 28*
  • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
  • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Fakty i liczby


Budynek Toll Collect przy Placu Poczdamskim, Linkstraße 4, Berlin

Nasz serwis

Toll Collect jest silnym usługodawcą w dziedzinie technologii poboru i kontroli opłat drogowych, który od 1 stycznia 2005 roku obsługuje jeden z największych na świecie systemów poboru opłat drogowych. Naszym głównym zadaniem jest pobór opłat drogowych od samochodów ciężarowych na terenie Niemiec zgodnie z ustawowymi przepisami i przekazanie ich do budżetu federalnego, gdzie zostaną przeznaczone na cele związane z infrastrukturą drogową. Od 2005 roku do budżetu federalnego trafiły ok. 74 miliardy euro.

Dzięki skutecznemu poborowi opłat drogowych przyczyniamy się w znacznym stopniu do utrzymania i rozbudowy infrastruktury drogowej. Zróżnicowane pod względem przejechanego odcinka płatnej drogi, klasy emisji spalin i kategorii wagowej opłaty drogowe korzystnie wpływają na środowisko. Tym samym opłaty drogowe od samochodów ciężarowych istotnie przyczyniają się do osiągnięcia celów klimatycznych.

Od 2018 roku Toll Collect jest przedsiębiorstwem federalnym, którego jedynym udziałowcem jest Republika Federalna Niemiec. Jako przedsiębiorstwo będące własnością Federacji rozszerzony został cel działalności Toll Collect. W oparciu o naszą działalność podstawową i główną kompetencję, jaką jest pobór opłat drogowych, poszerzamy spektrum naszych zadań i rozwijamy się, tworząc federalną platformę serwisową w zakresie infrastruktury i usług cyfrowych. Przejmujemy na przykład strukturę i zakład naszego przedsiębiorstwa zależnego, spółki zajmującej się infrastrukturą dla telefonii komórkowej Niemiec i wspieramy Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG) w zakresie kontroli na drogach.

Na zlecenie BAG Toll Collect stworzyła techniczną platformę do centralnego poboru opłat drogowych w Niemczech. Dzięki wprowadzeniu EETS (europejskiej usługi opłaty elektronicznej) w Niemczech operatorzy EETS mogą proponować klientom również rozliczenie opłat drogowych od samochodów ciężarowych na terenie Niemiec. W celu jednolitego poboru opłat drogowych BAG udostępnia operatorom EETS centralną usługę poboru opłat drogowych. Usługa przejmuje w całości rozpoznawanie i taryfikację płatnych odcinków dróg.

Informacje BAG dotyczące EETS oraz usługi poboru opłat drogowych

Lokalizacja

Siedziba Toll Collect GmbH mieści się w centrum Berlina – bezpośrednio przy Potsdamer Platz. Tutaj, przy Linkstraße, zlokalizowany jest zarząd i wszystkie działy przedsiębiorstwa.

Dodatkowe lokalizacje:
W Hanowerze-Langenhagen, Norymberdze oraz Pforzheimie są zatrudnieni dodatkowi pracownicy odpowiedzialni za konserwację i aktualizację cyfrowych map sieci dróg płatnych.

Pracownicy

Łącznie firma Toll Collect zatrudnia obecnie około 650 pracowników.

 

 

 

Infolinie

  • Rozmowy z Niemiec:
  • 0800 222 2628 *
  • Rozmowy z zagranicy:
  • 008000 222 2628 *
Do początku strony

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603