Fakty i liczby


Budynek Toll Collect przy Placu Poczdamskim, Linkstraße 4, Berlin

Nasz serwis

Toll Collect jest silnym usługodawcą w dziedzinie technologii poboru i kontroli opłat drogowych, który od 1 stycznia 2005 roku obsługuje jeden z największych na świecie systemów poboru opłat drogowych. Naszym głównym zadaniem jest pobór opłat drogowych od samochodów ciężarowych na terenie Niemiec zgodnie z ustawowymi przepisami i przekazanie ich do budżetu federalnego, gdzie zostaną przeznaczone na cele związane z infrastrukturą drogową. Od 2005 roku do budżetu federalnego trafiły ok. 74 miliardy euro.

Dzięki skutecznemu poborowi opłat drogowych przyczyniamy się w znacznym stopniu do utrzymania i rozbudowy infrastruktury drogowej. Zróżnicowane pod względem przejechanego odcinka płatnej drogi, klasy emisji CO₂, klasy emisji spalin i kategorii wagowej opłaty drogowe korzystnie wpływają na środowisko. Tym samym opłaty drogowe od samochodów ciężarowych istotnie przyczyniają się do osiągnięcia celów klimatycznych.

Od 2018 roku Toll Collect jest przedsiębiorstwem federalnym, którego jedynym udziałowcem jest Republika Federalna Niemiec. Jako przedsiębiorstwo będące własnością Federacji rozszerzony został cel działalności Toll Collect. W oparciu o naszą działalność podstawową i główną kompetencję, jaką jest pobór opłat drogowych, poszerzamy spektrum naszych zadań i rozwijamy się, tworząc federalną platformę serwisową w zakresie infrastruktury i usług cyfrowych. Przejmujemy na przykład strukturę i zakład naszego przedsiębiorstwa zależnego, spółki zajmującej się infrastrukturą dla telefonii komórkowej Niemiec i wspieramy Federalny Urząd Logistyki i Mobilności (BALM) w zakresie kontroli na drogach.

Na zlecenie BALM Toll Collect stworzyła techniczną platformę do centralnego poboru opłat drogowych w Niemczech. Dzięki wprowadzeniu EETS (europejskiej usługi opłaty elektronicznej) w Niemczech operatorzy EETS mogą proponować klientom również rozliczenie opłat drogowych od samochodów ciężarowych na terenie Niemiec. W celu jednolitego poboru opłat drogowych BALM udostępnia operatorom EETS centralną usługę poboru opłat drogowych. Usługa przejmuje w całości rozpoznawanie i taryfikację płatnych odcinków dróg.

Informacje BALM dotyczące EETS oraz usługi poboru opłat drogowych

Lokalizacje

Firma Toll Collect GmbH ma siedzibę w centrum Berlina, bezpośrednio przy Potsdamer Platz. Tutaj, na Linkstraße, mieści się zarząd i wszystkie działy przedsiębiorstwa.

Pozostałe lokalizacje
Pracownicy terenowi są zatrudnieni w oddziałach w Hannoverze-Langenhagen, Norymbergii, Pforzheimie i Poczdamie. W Paderbornie opracowywane jest oprogramowanie dla urządzeń pokładowych.

Pracownicy/pracownice

Toll Collect zatrudnia obecnie łącznie około 650 osób.

Dalsze rekomendacje

Blog

Zużyte akumulatory elektrycznych samochodów ciężarowych ekologiczne w stanie spoczynku

Aktualny wpis