Sprememba cestnin za tovornjake z retroaktivnim učinkom od 28.10.2020


Na natisnjenem pregledu cestnine ležita kemični svinčnik in nekaj gotovine
Berlin,

Od 1. oktobra 2021 so v veljavi nove tarife cestnin. Delež cestninske stopnje za stroške infrastrukture se znižuje retroaktivno od dneva sodbe Evropskega sodišča dne 28. oktobra 2020. Delež stroškov onesnaževanja zraka se za prihodnost povečuje. Če seštejemo, se bodo tarife cestnin na kilometer glede na emisijski razred rahlo znižale.

Evropsko sodišče je 28. oktobra 2020 ugovarjalo pripisovanju stroškov za prometno policijo pri obračunavanju stroškov za infrastrukturo. Zvezna republika Nemčija je zato posodobila izračun stroškov za infrastrukturo. Sprememba zakona, s katero se tarife cestnin prilagodijo glede na novo izračunavanje stroškov za infrastrukturo tudi retroaktivno za obdobje od 28. oktobra 2020 do 30. septembra 2021, začne veljati 1. oktobra 2021.

Tukaj najdete Tabelo s tarifami cestnin, ki veljajo od 1. oktobra 2021 dalje.

Za vožnje v obdobju od 28. oktobra 2020 do 30. septembra 2021 je na zahtevo možno povračilo ustreznega deleža cestnine. Obseg povračila cestnine za infrastrukturne stroške je odvisen od masnega razreda in znaša:

  • od 7,5 t do manj kot 12 t DSM*: Povračilo 1,5 centa/km
  • od 12 t do 18 t DSM*: Povračilo 0,3 centa/km
  • več kot 18 t DSM* z do 3 osmi: Povračilo 0,5 centa/km
  • več kot 18 t DSM* s 4 ali več osmi: Povračilo 0,5 centa/km

*Največja dovoljena skupna masa

Da bomo lahko upoštevali vse vožnje, strankam priporočamo, da zahtevek za povračilo vložijo šele po tem, ko bodo na voljo vse evidence cestnin oz. obračunski dokumenti za to obdobje, torej šele po 1. oktobru 2021. Stranke lahko zahtevek uveljavljajo do konca leta 2023.

Trenutno je v pripravi način, ki bo omogočal čim preprostejše vlaganje zahtevkov. Informacije o tem bodo kmalu na voljo na spletni strani Zveznega urada za tovorni promet (BAG).

Da bodo pri obračunu lahko upoštevane vse vožnje do konca 30. septembra 2021, so potrebni vsi dokumenti vse do tega dneva. Ker pred tem datumom še ne obstaja pravna podlaga, se lahko obdelava prične šele, ko prične veljati zakon, torej 1. oktobra 2021. Od tega datuma dalje bo obdelava zahtevkov trajala nekaj časa. Zvezni urad za tovorni promet (BAG) zato prosi za potrpežljivost. Obdelava je takse prosta.

Za več informacij se obrnite na Zvezni urad za tovorni promet (BAG)

Več priporočil