Deutschlandnetz

Като мениджър по договора Toll Collect е партньор в изграждането и експлоатацията на станции за бързо зареждане в цяла Германия

Мрежа за бързо зареждане на автомобили

С Deutschlandnetz (Германска мрежа за зарядни станции) Федералното правителство осигурява цялостна, базирана на нуждите и удобна за потребителя мрежа за бързо зареждане в цяла Германия. Повече от 1100 локации покриват останалите „бели петна“ върху картата за зареждане. Deutschlandnetz гарантира, че следващата точка за бързо зареждане на леки автомобили може да бъде достигната навсякъде в Германия само за няколко минути.

Toll Collect е мениджър по договора

900 от локациите на Deutschlandnetz с около 8000 станции за бързо зареждане на леки автомобили се изграждат в селски, крайградски и градски райони. Федералното министерство на цифровите технологии и транспорта възложи на десет компании да създадат и управляват локациите. Като мениджър по договора на Deutschlandnetz, Toll Collect представлява свързващо звено между операторите и министерството.

Като мениджър по договора Deutschlandnetz, Toll Collect ще придружава и подкрепя операторите през следващите осем години. Ние проверяваме напредъка на строителството, следим сроковете, документираме договорните услуги, докладваме на Федералното правителство, обработваме плащането на такси и задълженията към оператора и наблюдаваме текущите операции.

Като подкрепяме развитието на инфраструктурата за електрическо зареждане на леки автомобили, ние допринасяме за по-голяма устойчивост в транспорта.