1 " / " 3

Informácie pre mýtnych zákazníkov

Aktuality pre mýtnych zákazníkov

Poznáte už odovzdanie vozidla a vozového parku s palubným prístrojom?

Ak predávate svoje vozidlo alebo celý vozový park inej spoločnosti, vyhnite sa demontáži palubného prístroja. Pomocou funkcie Odovzdanie vozidla/vozového parku môžete niekoľkými kliknutiami odovzdať až 150 vozidiel priamo novému majiteľovi. Jediná podmienka: Obe spoločnosti sú registrovanými zákazníkmi spoločnosti Toll Collect a majú aktívny prístup na zákaznícky portál.

Viac informácií k téme

Náš zákaznícky portál

Náš zákaznícky portál vám ponúka rozsiahle služby. Zaregistrujte online svoje vozidlá a upravte údaje svojho vozového parku.

Viac informácií k téme

Špeditér drží pred svojím nákladným vozidlom tablet, na ktorého obrazovke je zákaznícky portál Toll Collect.

Spoločnosť Toll Collect

O nás

Spoločnosť Toll Collect je špičkový poskytovateľ technologických služieb na výber a kontrolu mýta. Od 1. januára 2005 prevádzkuje jeden z najväčších systémov na výber mýta na celom svete.

Viac informácií k téme

Tlačové správy

Ďalšie odporúčania