1 " / " 3

Informácie pre mýtnych zákazníkov

Aktuality pre mýtnych zákazníkov

Náš zákaznícky portál

Náš zákaznícky portál vám ponúka rozsiahle služby. Zaregistrujte online svoje vozidlá a upravte údaje svojho vozového parku.

Viac informácií k téme

Špeditér drží pred svojím nákladným vozidlom tablet, na ktorého obrazovke je zákaznícky portál Toll Collect.

Spoločnosť Toll Collect

O nás

Spoločnosť Toll Collect je špičkový poskytovateľ technologických služieb na výber a kontrolu mýta. Od 1. januára 2005 prevádzkuje jeden z najväčších systémov na výber mýta na celom svete.

Viac informácií k téme

Tlačové správy

Ďalšie odporúčania