Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Váš prvý krok

Zaregistrujte svoj podnik a svoje vozidlá u spoločnosti Toll Collect!


Muž a žena stoja pred nákladným vozidlom a niečo si zapisujú.

Sadzba mýta

Zistite vhodnú sadzbu pre vaše vozidlo.


Vodič prechádza okolo náprav svojho nákladného vozidla

Vždy k dispozícii

Veľmi jednoduché prihlásenie na ceste - prostredníctvom našej aplikácie.


Na displeji smartfónu sa zobrazuje aplikácia Toll Collect. V pozadí parkuje nákladné vozidlo.

Nezabudnite!

Na palubnom prístroji bezpodmienečne nastavte hmotnostnú triedu a počet náprav


Ruka nastavuje na palubnom prístroji hmotnostnú a nápravovú triedu. Oba údaje sú viditeľné na displeji palubného prístroja.

Ste tu nový?

V našom videu pre nováčikov vám ukážeme, čo musíte vedieť o nemeckom mýte pre nákladné vozidlá. ...viac


rt_img.media.meta(md_alt_fallback)

Mýtne služby v Rakúsku

Aj v Rakúsku je možné veľmi jednoducho zaplatiť mýto pre nákladné vozidlá prostredníctvom palubného prístroja Toll Collect. ...viac


Vodič stojí pred svojím nákladným vozidlom

Zákaznícky portál

Náš zákaznícky portál vám ponúka rozsiahle služby. Zaregistrujte online svoje vozidlá a upravte údaje svojho vozového parku....viac


Vodič nákladného vozidla stojí pred svojím vozidlom na parkovisku a používa aplikáciu Toll Collect na svojom mobilnom telefóne.

Stiahnuť aplikáciu

Celkom pohodlne pomocou smartfónu alebo tabletu: prihlásenie prostredníctvom aplikácie

Android App Store

iOS App Store


Detailný záber na kreditnú kartu

Rýchle dobitie

Pomocou Paytoll si svoj mýtny kredit dobijete kreditnou kartou za jeden deň. ...viac

Pripravená nová aktualizácia pre palubné prístroje

27.08.2021

Zjednodušená pokladničná uzávierka a rumunčina pre palubné prístroje Bosch ...viac

Zmena sadzieb mýta pre nákladné vozidlá so spätnou platnosťou od 28. 10. 2020

28.07.2021

Od 1. októbra 2021 vstupujú do platnosti nové sadzby mýta. Podiel sadzby mýta vo výdavkoch na infraštruktúru klesá so spätnou platnosťou odo dňa rozsudku Súdneho dvora EÚ z 28. októbra 2020. ...viac

Spôsob priameho inkasa Toll Collect

20.07.2021

Prepravné a logistické spoločnosti môžu čiastky mýtneho zaplatiť priamo u prevádzkovateľa mýtneho systému prostredníctvom inkasa Toll Collect. ...viac

Zmena pri oslobodení vozidiel s pohonom na zemný plyn od mýta

06.07.2021

Oslobodenie nákladných vozidiel s pohonom na zemný plyn od mýta od 1. októbra 2021 platí len pre vozidlá s pohonom na zemný plyn, ktoré boli z výroby dodané s pohonom na CNG (compressed natural gas – stlačený zemný plyn), LNG (liquefied natural gas – skvapalnený zemný plyn) alebo ako dvojpalivový motor s pohonom na LNG/naftu, a majú systémové schválenie v zmysle nariadenia (ES) č. 595/2009. ...viac

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

Centrum sťahovania

Formuláre, brožúry, návody na použitie a mnoho iných

K centru sťahovania

Otázky?

Otázky? Stačí si pozrieť našu rozsiahlu zbierku otázok a odpovedí

K otázkam a odpovediam

Na začiatok stránky

Build: 33.6.3.1, Content: undefined, Node: tpm1r603