Nowe taryfy opłat drogowych od 1 stycznia 2023 r.

Berlin,

Od 1 stycznia 2023 r. w Niemczech obowiązują nowe taryfy opłat drogowych od samochodów ciężarowych. W szczególności w porównaniu z dotychczasową praktyką od stycznia nadchodzącego roku udziały w stawce opłaty związane z zanieczyszczeniem powietrza i obciążeniem hałasem są zróżnicowane według kategorii wagowych.

Koszty zewnętrzne obliczane na podstawie rzeczywistych wydatków

Przy nakładaniu opłat na ciężkie samochody ciężarowe wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą przestrzegać dyrektywy 1999/62/WE. Zgodnie z dyrektywą w opłacie infrastrukturalnej należy uwzględnić koszty budowy, eksploatacji, utrzymania i rozwoju infrastruktury. Obowiązujące każdorazowo stawki opłat są ustalane w drodze ekspertyzy dotyczącej kosztów infrastruktury drogowej.

Z końcem marca 2022 r. weszła w życie znowelizowana dyrektywa 1999/62/WE. W zmienionej dyrektywie nie wskazuje się już żadnych wartości maksymalnych w przypadku kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza i obciążeniem hałasem, lecz tylko wartości odniesienia. Wysokość tych stawek częściowych może teraz być uzależniona od rzeczywiście wygenerowanych kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza i obciążeniem hałasem w danym państwie członkowskim. Nie można przy tym przekroczyć wartości odniesienia.

Na tej podstawie powstała nowa ekspertyza dotycząca kosztów infrastruktury drogowej dla Niemiec na lata 2023–2027. Uchwalona ustawa krajowa od początku 2023 r. obciąża użytkowników infrastruktury podlegającej obowiązkowi dokonywania opłat drogowych rzeczywistymi kosztami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza i obciążeniem hałasem.

Nowe taryfy

Dalsze rekomendacje