Taryfy opłat drogowych

Zestawienie taryf opłat drogowych

Od 1 grudnia 2023 r. opłata drogowa jest obliczana w zależności od długości trasy przejechanej przez pojazd po drogach płatnych, a także od stawki opłaty za kilometr, która obejmuje koszty związane z powodowanymi emisjami CO₂, zanieczyszczeniem powietrza, obciążeniem hałasem i kosztami infrastruktury.

  • Udziały kosztów związanych z infrastrukturą i obciążeniem hałasem w stawkach opłat zależą od kategorii wagowej, a jeśli maksymalna masa całkowita przekracza 18 t, także od liczby osi.
    Należy pamiętać: Od 1 grudnia 2023 r. o przyporządkowaniu do danej kategorii wagowej nie decyduje dopuszczalna masa całkowita (dowód rejestracyjny – pole F.2), lecz maksymalna masa całkowita (dowód rejestracyjny – pole F.1).

  • Udział kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w stawce opłaty drogowej uzależniony jest od klasy emisji spalin. Na podstawie klasy emisji spalin każdy pojazd jest przyporządkowany do jednej z sześciu kategorii A, B, C, D, E lub F. Za podanie klasy emisji spalin odpowiedzialność ponosi klient wnoszący opłatę drogową; klienci są zobowiązani prawidłowo wprowadzić wszystkie dane niezbędne do naliczania opłat drogowych (zasada deklaracji własnej).
  • Udział w stawce opłat drogowych za spowodowaną emisję CO₂ zależy od klasy emisji CO₂. Każdy pojazd jest klasyfikowany do jednej z czterech klas emisji. Określenie klasy emisji należy do obowiązków klientów uiszczających opłaty drogowe. Początkowo wszyscy zarejestrowani klienci podlegający opłacie drogowej są przypisywani przez Toll Collect do klasy emisji 1. W portalu klienta można wnioskować o korzystniejszą klasę dla pojazdów z datą pierwszej rejestracji od 1 lipca 2019 r.

Ustalenie odpowiedniej taryfy

Nasz licznik taryf przekieruje Państwa do właściwej taryfy opłat drogowych. Uruchomić asystenta i najpierw wybrać klasę emisji CO₂ swojego pojazdu. Potem podać odpowiednią klasę emisji spalin, liczbę osi i kategorię wagową. Gotowe. Wszystkie wartości znajdują się także w tabeli na dole strony.

Szybkie i proste ustalanie taryfy opłat drogowych

* Oś podwójna liczona jest jako dwie osie, oś potrójna jako trzy osie. Osie podnoszone są zawsze uwzględniane, niezależnie od tego, czy podczas jazdy są one wykorzystywane, czy też są podniesione i nie mają kontaktu z nawierzchnią drogi.

Tabela taryf

Klasy emisji spalin według ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych

Od 1 grudnia 2023 roku pojazdy z kategorią redukcji emisji cząstek stałych (PMK) nie zostają klasyfikowane do lepszej klasy emisji spalin. Jeśli chodzi o klasy emisji spalin, od których zależy wysokość opłaty drogowej, pojazdy z klasą ‚Euro 2 + PMK 1‘ należą do klasy 2, a nie do klasy 3. Natomiast pojazdy z ‚Euro 3 + PMK 2‘ trafiają do klasy 3, a nie do klasy 4. Wymieniona w ustawie kategoria G „bardziej przyjazne dla środowiska niż wymaga norma Euro 6” nie została przedstawiona, ponieważ kryteria dla tej kategorii (normy Euro 7) nie zostały jeszcze ustalone przez UE.

** Klasa emisji spalin, od której zależy wysokość opłaty drogowej, jest podana w informacjach taryfowych w szczegółowym wykazie jazd i szczegółach jazdy.

  Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria E Kategoria F
Klasa emisji
spalin Euro
Euro 6 EEV 1 Euro 5 Euro 4
Euro 3
Euro 2 Euro 1,
Euro 0
Klasa emisji spalin
dla opłat drogowych *
07 06 05 04 03 02 01

Stawki opłat drogowych za kilometr od 1 grudnia 2023

* Oś podwójna liczona jest jako dwie osie, oś potrójna jako trzy osie. Osie podnoszone są zawsze uwzględniane, niezależnie od tego, czy podczas jazdy są one wykorzystywane, czy też są podniesione i nie mają kontaktu z nawierzchnią drogi.

Klasa emisji CO₂ Kategoria osi i kategoria wagowa Klasa emisji spalin Euro Infrastruktura
Udział stawki opłaty (w centach/km)
Zanieczyszczenie powietrza
Udział kosztów zewnętrznych w stawce opłaty (w centach/km)
Obciążenie hałasem
Udział kosztów zewnętrznych w stawce opłaty (w centach/km)
Emisje CO₂
Udział kosztów zewnętrznych w stawce opłaty (w centach/km)
Stawka opłaty
(w centach/km)
1 7,5-11,99 t Euro 1 i 0 6,7 11,4 1,6 8,0 27,7
Euro 2 6,7 11,3 1,6 8,0 27,6
Euro 3 6,7 8,8 1,6 8,0 25,1
Euro 4 6,7 5,9 1,6 8,0 22,2
Euro 5/klasa EEV 1 6,7 4,3 1,6 8,0 20,6
Euro 6 6,7 1,5 1,6 8,0 17,8
12-18 t Euro 1 i 0 10,9 12,3 1,6 10,4 35,2
Euro 2 10,9 12,1 1,6 10,4 35,0
Euro 3 10,9 10,1 1,6 10,4 33,0
Euro 4 10,9 6,3 1,6 10,0 28,8
Euro 5/klasa EEV 1 10,9 5,2 1,6 10,0 27,7
Euro 6 10,9 1,5 1,6 10,0 24,0
>18 t do 3 osi* Euro 1 i 0 14,3 16,9 1,6 15,8 48,6
Euro 2 14,3 16,4 1,6 13,8 46,1
Euro 3 14,3 13,4 1,6 13,8 43,1
Euro 4 14,3 8,0 1,6 13,4 37,3
Euro 5/klasa EEV 1 14,3 6,2 1,6 13,4 35,5
Euro 6 14,3 2,2 1,6 12,4 30,5
>18 t z 4 osiami* Euro 1 i 0 15,5 18,7 1,2 15,8 51,2
Euro 2 15,5 18,2 1,2 13,8 48,7
Euro 3 15,5 14,9 1,2 13,8 45,4
Euro 4 15,5 8,7 1,2 13,4 38,8
Euro 5/klasa EEV 1 15,5 6,2 1,2 13,4 36,3
Euro 6 15,5 2,3 1,2 13,4 32,4
>18 t od 5 osi* Euro 1 i 0 15,5 18,7 1,2 16,2 51,6
Euro 2 15,5 18,2 1,2 16,2 51,1
Euro 3 15,5 14,9 1,2 16,2 47,8
Euro 4 15,5 8,7 1,2 16,0 41,4
Euro 5/klasa EEV 1 15,5 6,2 1,2 16,0 38,9
Euro 6 15,5 2,3 1,2 15,8 34,8

* Oś podwójna liczona jest jako dwie osie, oś potrójna jako trzy osie. Osie podnoszone są zawsze uwzględniane, niezależnie od tego, czy podczas jazdy są one wykorzystywane, czy też są podniesione i nie mają kontaktu z nawierzchnią drogi.

Klasa emisji CO₂ Kategoria osi i kategoria wagowa Klasa emisji spalin Euro Infrastruktura
Udział stawki opłaty (w centach/km)
Zanieczyszczenie powietrza
Udział kosztów zewnętrznych w stawce opłaty (w centach/km)
Obciążenie hałasem
Udział kosztów zewnętrznych w stawce opłaty (w centach/km)
Emisje CO₂
Udział kosztów zewnętrznych w stawce opłaty (w centach/km)
Stawka opłaty
(w centach/km)
2 7,5-11,99 t Euro 1 i 0 6,7 11,4 1,6 7,6 27,3
Euro 2 6,7 11,3 1,6 7,6 27,2
Euro 3 6,7 8,8 1,6 7,6 24,7
Euro 4 6,7 5,9 1,6 7,6 21,8
Euro 5/klasa EEV 1 6,7 4,3 1,6 7,6 20,2
Euro 6 6,7 1,5 1,6 7,6 17,4
12-18 t Euro 1 i 0 10,9 12,3 1,6 9,6 34,4
Euro 2 10,9 12,1 1,6 9,6 34,2
Euro 3 10,9 10,1 1,6 9,6 32,2
Euro 4 10,9 6,3 1,6 9,6 28,4
Euro 5/klasa EEV 1 10,9 5,2 1,6 9,6 27,3
Euro 6 10,9 1,5 1,6 9,6 23,6
>18 t do 3 osi* Euro 1 i 0 14,3 16,9 1,6 11,8 44,6
Euro 2 14,3 16,4 1,6 11,8 44,1
Euro 3 14,3 13,4 1,6 11,8 41,1
Euro 4 14,3 8,0 1,6 11,8 35,7
Euro 5/klasa EEV 1 14,3 6,2 1,6 11,8 33,9
Euro 6 14,3 2,2 1,6 11,8 29,9
>18 t z 4 osiami* Euro 1 i 0 15,5 18,7 1,2 12,8 48,2
Euro 2 15,5 18,2 1,2 12,8 47,7
Euro 3 15,5 14,9 1,2 12,8 44,4
Euro 4 15,5 8,7 1,2 12,8 38,2
Euro 5/klasa EEV 1 15,5 6,2 1,2 12,8 35,7
Euro 6 15,5 2,3 1,2 12,8 31,8
>18 t od 5 osi* Euro 1 i 0 15,5 18,7 1,2 15,0 50,4
Euro 2 15,5 18,2 1,2 15,0 49,9
Euro 3 15,5 14,9 1,2 15,0 46,6
Euro 4 15,5 8,7 1,2 15,0 40,4
Euro 5/klasa EEV 1 15,5 6,2 1,2 15,0 37,9
Euro 6 15,5 2,3 1,2 15,0 34,0

* Oś podwójna liczona jest jako dwie osie, oś potrójna jako trzy osie. Osie podnoszone są zawsze uwzględniane, niezależnie od tego, czy podczas jazdy są one wykorzystywane, czy też są podniesione i nie mają kontaktu z nawierzchnią drogi.

Klasa emisji CO₂ Kategoria osi i kategoria wagowa Klasa emisji spalin Euro Infrastruktura
Udział stawki opłaty (w centach/km)
Zanieczyszczenie powietrza
Udział kosztów zewnętrznych w stawce opłaty (w centach/km)
Obciążenie hałasem
Udział kosztów zewnętrznych w stawce opłaty (w centach/km)
Emisje CO₂
Udział kosztów zewnętrznych w stawce opłaty (w centach/km)
Stawka opłaty
(w centach/km)
3 7,5-11,99 t Euro 1 i 0 6,7 11,4 1,6 7,2 26,9
Euro 2 6,7 11,3 1,6 7,2 26,8
Euro 3 6,7 8,8 1,6 7,2 24,3
Euro 4 6,7 5,9 1,6 7,2 21,4
Euro 5/klasa EEV 1 6,7 4,3 1,6 7,2 19,8
Euro 6 6,7 1,5 1,6 7,2 17,0
12-18 t Euro 1 i 0 10,9 12,3 1,6 9,0 33,8
Euro 2 10,9 12,1 1,6 9,0 33,6
Euro 3 10,9 10,1 1,6 9,0 31,6
Euro 4 10,9 6,3 1,6 9,0 27,8
Euro 5/klasa EEV 1 10,9 5,2 1,6 9,0 26,7
Euro 6 10,9 1,5 1,6 9,0 23,0
>18 t do 3 osi* Euro 1 i 0 14,3 16,9 1,6 11,1 43,9
Euro 2 14,3 16,4 1,6 11,1 43,4
Euro 3 14,3 13,4 1,6 11,1 40,4
Euro 4 14,3 8,0 1,6 11,1 35,0
Euro 5/klasa EEV 1 14,3 6,2 1,6 11,1 33,2
Euro 6 14,3 2,2 1,6 11,1 29,2
>18 t z 4
osiami *
Euro 1 i 0 15,5 18,7 1,2 12,0 47,4
Euro 2 15,5 18,2 1,2 12,0 46,9
Euro 3 15,5 14,9 1,2 12,0 43,6
Euro 4 15,5 8,7 1,2 12,0 37,4
Euro 5/klasa EEV 1 15,5 6,2 1,2 12,0 34,9
Euro 6 15,5 2,3 1,2 12,0 31,0
>18 t od 5 osi* Euro 1 i 0 15,5 18,7 1,2 14,2 49,6
Euro 2 15,5 18,2 1,2 14,2 49,1
Euro 3 15,5 14,9 1,2 14,2 45,8
Euro 4 15,5 8,7 1,2 14,2 39,6
Euro 5/klasa EEV 1 15,5 6,2 1,2 14,2 37,1
Euro 6 15,5 2,3 1,2 14,2 33,2

* Oś podwójna liczona jest jako dwie osie, oś potrójna jako trzy osie. Osie podnoszone są zawsze uwzględniane, niezależnie od tego, czy podczas jazdy są one wykorzystywane, czy też są podniesione i nie mają kontaktu z nawierzchnią drogi.

Klasa emisji CO₂ Kategoria osi i kategoria wagowa Klasa emisji spalin Euro Infrastruktura
Udział stawki opłaty (w centach/km)
Zanieczyszczenie powietrza
Udział kosztów zewnętrznych w stawce opłaty (w centach/km)
Obciążenie hałasem
Udział kosztów zewnętrznych w stawce opłaty (w centach/km)
Emisje CO₂
Udział kosztów zewnętrznych w stawce opłaty (w centach/km)
Stawka opłaty
(w centach/km)
4 7,5-11,99 t Euro 1 i 0 6,7 11,4 1,6 4,0 23,7
Euro 2 6,7 11,3 1,6 4,0 23,6
Euro 3 6,7 8,8 1,6 4,0 21,1
Euro 4 6,7 5,9 1,6 4,0 18,2
Euro 5/klasa EEV 1 6,7 4,3 1,6 4,0 16,6
Euro 6 6,7 1,5 1,6 4,0 13,8
12 - 18 t Euro 1 i 0 10,9 12,3 1,6 5,0 29,8
Euro 2 10,9 12,1 1,6 5,0 29,6
Euro 3 10,9 10,1 1,6 5,0 27,6
Euro 4 10,9 6,3 1,6 5,0 23,8
Euro 5/klasa EEV 1 10,9 5,2 1,6 5,0 22,7
Euro 6 10,9 1,5 1,6 5,0 19,0
>18 t do 3 osi* Euro 1 i 0 14,3 16,9 1,6 6,3 39,1
Euro 2 14,3 16,4 1,6 6,3 38,6
Euro 3 14,3 13,4 1,6 6,3 35,6
Euro 4 14,3 8,0 1,6 6,3 30,2
Euro 5/klasa EEV 1 14,3 6,2 1,6 6,3 28,4
Euro 6 14,3 2,2 1,6 6,3 24,4
>18 t z 4 osiami* Euro 1 i 0 15,5 18,7 1,2 6,8 42,2
Euro 2 15,5 18,2 1,2 6,8 41,7
Euro 3 15,5 14,9 1,2 6,8 38,4
Euro 4 15,5 8,7 1,2 6,8 32,2
Euro 5/klasa EEV 1 15,5 6,2 1,2 6,8 29,7
Euro 6 15,5 2,3 1,2 6,8 25,8
>18 t od 5 osi* Euro 1 i 0 15,5 18,7 1,2 7,9 43,3
Euro 2 15,5 18,2 1,2 7,9 42,8
Euro 3 15,5 14,9 1,2 7,9 39,5
Euro 4 15,5 8,7 1,2 7,9 33,3
Euro 5/klasa EEV 1 15,5 6,2 1,2 7,9 30,8
Euro 6 15,5 2,3 1,2 7,9 26,9

Proszę pamiętać

Użytkownik podlegający obowiązkowi dokonywania opłat drogowych za korzystanie z dróg publicznych jest zobowiązany do wykazania na żądanie Federalnego Urzędu Logistyki i Mobilności poprawności wszystkich danych istotnych dla naliczenia wysokości opłaty drogowej przez przedłożenie odpowiednich dokumentów (§ 5 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (BFStrMG) w połączeniu z §§ 6 i 2 rozporządzenia dotyczącego poboru opłat drogowych od pojazdów ciężarowych (Lkw-MautV)).

W przypadku pojazdów zarejestrowanych w Niemczech, które posiadają dokumenty ujednolicone wg norm unijnych, klasę emisji spalin można ustalić na podstawie tekstu w punkcie 14 lub kodu pojazdu w punkcie 14.1 (§ 7 rozporządzenia dotyczącego poboru opłat drogowych od pojazdów ciężarowych (Lkw-MautV)).

W przypadku pojazdów niezarejestrowanych w Niemczech obowiązują zróżnicowane pod kątem czasu zasady domniemania, jeżeli nie można poświadczyć klasy emisji spalin w inny sposób, w szczególności na podstawie dokumentów dotyczących spełnienia określonych wymagań środowiskowych w transporcie CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Konferencja Europejskich Ministerstw Transportu) (§ 8 rozporządzenia dotyczącego poboru opłat drogowych od pojazdów ciężarowych (niem. Lkw-MautV)).

Na użytkowniku podlegającym obowiązkowi dokonywania opłat drogowych za korzystanie z dróg publicznych spoczywa obowiązek przedstawienia i udowodnienia wszystkich danych istotnych dla naliczenia wysokości opłaty drogowej. Wykroczenie przeciwko obowiązkowi udokumentowania podlega karze grzywny.