Zarząd

dr Gerhard Schulz

Dyrektor Generalny

Gerhard Schulz, urodzony w 1966 r., od 1 marca 2019 r. jest Dyrektorem Generalnym Toll Collect GmbH. Wcześniej pracował jako Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI). Z wykształcenia doktor prawa, swoją karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. na stanowisku Referenta w Niemieckim Ministerstwie Komunikacji. Schulz doskonale zna firmę Toll Collect i tematykę opłat drogowych od samochodów ciężarowych. W trakcie ponad dwudziestoletniej pracy w Ministerstwie Transportu stale zajmował się tymi zagadnieniami, m.in. jako Dyrektor Departamentu Kwestii Zasadniczych. Od marca 2018 r. jako Sekretarz Stanu odpowiadał za Departament Centralny Ministerstwa oraz Departamenty Dróg Federalnych, Ruchu Drogowego i Kolejnictwa.


Portret dr Gerharda Schulza, prezesa zarządu Toll Collect GmbH

Mark Erichsen

Dyrektor ds. Technicznych i Eksploatacji

Mark Erichsen, Dyrektor ds. Technicznych i Eksploatacji, od 1 września 2019 roku jest członkiem zarządu spółki Toll Collect GmbH. Zna firmę już od jej początków. Urodził się w 1969 r., studiował informatykę i rozpoczął karierę zawodową w 1998 r. jako techniczny kierownik projektu w zakresie innowacyjnych aplikacji internetowych. Oprócz dalszych stanowisk w kierownictwie IT w dwóch dużych niemieckich przedsiębiorstwach oraz jako doradca IT był również odpowiedzialny w Toll Collect m.in. za operacyjne wdrożenie metody automatycznego poboru opłat drogowych i urządzeń pokładowych z dniem 1 stycznia 2005 r. W kolejnych latach kierował kilkoma dużymi projektami – ostatnio programem rozszerzenia opłaty drogowej od samochodów ciężarowych na wszystkie drogi federalne w Niemczech od 1 lipca 2018 r.


Portret Marka Erichsena, dyrektora działu technicznego Toll Collect GmbH

Dalsze rekomendacje

Blog

Zużyte akumulatory elektrycznych samochodów ciężarowych ekologiczne w stanie spoczynku

Aktualny wpis