Używana przeglądarka jest przestarzała. Z tego powodu może ona wywoływać błędy w prezentacji tej strony. Prosimy zaktualizować przeglądarkę. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, prosimy skontaktować się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinie

  • Rozmowy z Niemiec:
  • 0800 222 26 28 *
  • Rozmowy z zagranicy:
  • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Zarząd


Dr. Gerhard Schulz, Dyrektor Generalny, Toll Collect GmbH

Dr. Gerhard Schulz

Dyrektor Generalny

Gerhard Schulz, urodzony w 1966 r., od 1 marca 2019 r. jest Dyrektorem Generalnym Toll Collect GmbH. Wcześniej pracował jako Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI). Z wykształcenia doktor prawa, swoją karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. na stanowisku Referenta w Niemieckim Ministerstwie Komunikacji. Schulz doskonale zna firmę Toll Collect i tematykę opłat drogowych od samochodów ciężarowych. W trakcie ponad dwudziestoletniej pracy w Ministerstwie Transportu stale zajmował się tymi zagadnieniami, m.in. jako Dyrektor Departamentu Kwestii Zasadniczych. Od marca 2018 r. jako Sekretarz Stanu odpowiadał za Departament Centralny Ministerstwa oraz Departamenty Dróg Federalnych, Ruchu Drogowego i Kolejnictwa.


Mark Erichsen, Dyrektor Techniczny, Toll Collect GmbH

Mark Erichsen

Dyrektor Techniczny

Mark Erichsen, Dyrektor ds. Technicznych, od 1 września 2019 roku jest członkiem zarządu spółki Toll Collect GmbH. Zna firmę już od jej początków. Urodził się w 1969 r., studiował informatykę i rozpoczął karierę zawodową w 1998 r. jako techniczny kierownik projektu w zakresie innowacyjnych aplikacji internetowych. Oprócz dalszych stanowisk w kierownictwie IT w dwóch dużych niemieckich przedsiębiorstwach oraz jako doradca IT był również odpowiedzialny w Toll Collect m.in. za operacyjne wdrożenie metody automatycznego poboru opłat drogowych i urządzeń pokładowych z dniem 1 stycznia 2005 r. oraz kierował kilkoma dużymi projektami – ostatnio programem rozszerzenia opłaty drogowej od samochodów ciężarowych na wszystkie drogi federalne w Niemczech od 1 lipca 2018 r.


Ute Oldenburg, Dyrektor ds. Operacyjnych i Finansowych, Toll Collect GmbH

Ute Oldenburg

Dyrektor ds. Operacyjnych i Finansowych

Ute Oldenburg, urodzona w 1967 roku, została powołana do zarządu spółki Toll Collect GmbH 1 września 2019 roku i odpowiada tam za sprawy operacyjne i finanse. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera automatyki/technologii procesów rozpoczęła w 1989 r. karierę zawodową jako inżynier zakładowa w Deutsche Reichsbahn. Oprócz tego kształciła się ustawicznie w dziedzinie informatyki. Po pracy na szeregu stanowisk jako współpracownik i członek kadry kierowniczej w koncernie Deutsche Bahn oraz po ukończeniu studiów Executive MBA na Uniwersytecie w St. Gallen została w 2014 r. członkiem zarządu ds. finansów i kontrolingu w DB Station & Service AG.

Infolinie

  • Rozmowy z Niemiec:
  • 0800 222 2628 *
  • Rozmowy z zagranicy:
  • 008000 222 2628 *
Zum Seitenanfang

Build: 31.3.2.0

Node: tpm1r603