Doniesienia prasowe

Tutaj można znaleźć nasze doniesienia prasowe. Aby uzyskać więcej informacji, można zamówić nasz newsletter.

Zamów newsletter

Już teraz można zgłaszać pojazdy objęte wyłączeniem dla rzemieślników

Zgodnie z ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (BFStrMG) od dnia 1 lipca 2024 r. obowiązkiem uiszczania opłaty drogowej zostaną objęte także pojazdy o maksymalnej masie całkowitej (MMC) powyżej 3,5 i poniżej 7,5 tony, które są przeznaczone do transportu towarów lub używane do tego celu. Pojazdy używane przez zakłady rzemieślnicze są po spełnieniu określonych warunków zwolnione z obowiązku dokonywania opłat drogowych.

Więcej na ten temat

Osoba kontaktowa

Dalsze rekomendacje