Ramy prowadzenia działalności

Zrównoważony rozwój według naszej wizji

Chcemy mieć swój wkład w bezpieczną przyszłość, w której warto będzie żyć. Dlatego zrównoważony rozwój i oszczędność stanowią ramy naszej działalności. Opowiadamy się za niezawodnością, zrównoważonym rozwojem i różnorodnością.
Dr Gerhard Schulz, prezes zarządu

Zrównoważony rozwój jest nieodłączną częścią naszej wizji. Uważamy zrównoważony rozwój za szansę i jeden z niezbędnych wyznaczników granic naszej działalności biznesowej. Wspieramy rząd federalny w dążeniu do celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 roku. Sami postanowiliśmy, że staniemy się neutralni dla klimatu już w roku 2028.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

Aspekty społeczne, gospodarcze i ekologiczne są ze sobą ściśle powiązane i oddziałują na siebie nawzajem. Dlatego realizujemy postulaty zrównoważonego rozwoju całościowo w trzech obszarach odpowiedzialności.

 • Jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą – dla pracowników Toll Collect i dla tych, którzy chcą do nich dołączyć. Nasze zadanie są różnorodne, interesujące i ważne. Kierujemy się wspólnym kompasem wartości i wspieramy się nawzajem. Postrzegamy nasze zadania z różnych perspektyw i odnosimy się do siebie w sposób wolny od dyskryminacji i uprzedzeń. W ten sposób tworzymy atrakcyjne miejsca pracy w dłuższej perspektywie.

  Kładziemy nacisk na:

  • Zwiększenie odsetka kobiet na drugim poziomie zarządzania
 • Jako wydajny dostawca usług technologicznych doradzamy państwu federalnemu i je wspieramy, zwłaszcza w zakresie dalszego rozwoju finansowania infrastruktury drogowej przez użytkowników, cyfryzacji ruchu drogowego oraz rozbudowy infrastruktury do obsługi ładowania napędów alternatywnych. W interesie państwa federalnego zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych udostępniamy do użytku dane z systemu poboru opłat drogowych do inteligentnego zarządzania ruchem. Oprócz kluczowej działalności w zakresie opłat drogowych oraz na podstawie naszych kompetencji w dziedzinie mobilności i infrastruktury poszerzamy naszą aktywność o kolejne obszary. W ten sposób tworzymy społeczną wartość dodaną i zapewniamy firmie przyszłość.

  Kładziemy nacisk na:

  • Dalszy rozwój systemu poboru opłat drogowych
  • Tworzenie i komunikowanie kodeksu dostawcy (kodeksu postępowania)
  • Włączenie kryteriów zrównoważonego rozwoju w procesy zakupowe
 • Wspieramy państwo federalne w dalszej cyfryzacji ruchu drogowego. Dbamy o to, aby opłaty drogowe stanowiły proekologiczny bodziec na rzecz pojazdów emitujących mniej szkodliwych substancji i przyczyniały się do bardziej efektywnego wykorzystania infrastruktury drogowej. Zmniejszamy przy tym ślad ekologiczny powstający wskutek naszej własnej działalności. Wspieramy realizację przez państwo federalne strategii zrównoważonego rozwoju i sami chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2028. Już w 2005 roku otrzymaliśmy certyfikat zgodności z europejskim standardem zarządzania środowiskowego EMAS i co roku publikujemy deklarację środowiskową, zatwierdzaną przez zewnętrznego rzeczoznawcę.

  Kładziemy nacisk na:

  • System zarządzania środowiskowego wg ISO 14.001 i EMAS
  • Ograniczenie do minimum wykorzystania zasobów (np. energii, wody i materiałów)
  • Korzystanie z całkowicie neutralnej dla klimatu energii elektrycznej
  • Promowanie ekologicznego myślenia i działania w Toll Collect

Kodeks zrównoważonego gospodarowania B.A.U.M.

W 2022 roku Zarząd i Rada zakładowa podpisały kodeks zrównoważonego gospodarowania B.A.U.M. Od 2021 roku firma Toll Collect jest członkiem Niemieckiego Federalnego Zespołu na rzecz Świadomego Ekologicznie Zarządzania t.z. (B.A.U.M. t.z.) – międzybranżowej sieci działającej na rzecz zrównoważonego gospodarowania. Chcemy wspólnie wziąć na siebie odpowiedzialność: za przyrodę, dobrą przyszłość dla społeczeństwa i przejrzystość postępowania w ramach naszej działalności.