Certyfikaty


Pracownik pokazuje certyfikaty Toll Collect jako potwierdzenie wysokich standardów

Potwierdzenie wysokich standardów

Wysokie standardy w takich dziedzinach jak jakość, ekologia, bezpieczeństwo informacyjne i zarządzanie ryzykiem są dla Toll Collect oczywiste. Dlatego Toll Collect regularnie zleca niezależnej placówce weryfikację przestrzegania wymogów norm ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 oraz ISO 31000.

  • Certyfikacja zgodnie z normą ISO 9001 dokumentuje, że procesy firmy Toll Collect są nastawione zarówno na oczekiwania klientów, użytkowników systemu poboru opłat drogowych, jak również na wymagania zleceniodawcy, Federalnego Urzędu Transportu Towarowego.

    Certyfikat ISO 9001 (PDF, 774 KB)
  • Toll Collect definiuje w zakresie technologii systemu poboru opłat drogowych i procesów w przedsiębiorstwach jasne środki, cele i zakresy kompetencji, jeśli chodzi o środowisko naturalne. Firma stawia na oszczędzanie zasobów naturalnych i unikanie obciążeń środowiska. Dzięki temu certyfikatowi Toll Collect udowadnia, że stosuje system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001. Dodatkowo Toll Collect spełnia wysokie wymagania europejskiego rozporządzenia EMAS, systemu zarządzania środowiskiem o najwyższych wymogach na świecie.

  • Toll Collect gwarantuje bezpieczne procedury dotyczące informacji i chroni swą wiedzę praktyczną, jak również dane swoich klientów. W celu zwalczania wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń przedsiębrane są odpowiednie środki bezpieczeństwa i określane są cele ukierunkowane na bezpieczeństwo. Potwierdza to certyfikat zgodności z normą ISO 27001.

    Certyfikat ISO 27001 (PDF, 775 KB)
  • Norma ISO 31000 definiuje jednolity standard zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstw. Spełnienie tego standardu, czyli systematyczne uwzględnianie szans i zagrożeń w regularnej działalności i projektach, jest integralną częścią kultury przedsiębiorstwa Toll Collect.

    Certyfikat ISO 31000 (PDF, 61 KB)

Osoba kontaktowa

Dalsze rekomendacje

Blog

Zużyte akumulatory elektrycznych samochodów ciężarowych ekologiczne w stanie spoczynku

Aktualny wpis