Używana przeglądarka jest przestarzała. Z tego powodu może ona wywoływać błędy w prezentacji tej strony. Prosimy zaktualizować przeglądarkę. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, prosimy skontaktować się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinie

  • Rozmowy z Niemiec:
  • 0800 222 26 28 *
  • Rozmowy z zagranicy:
  • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Certyfikaty

Wysokie standardy w takich dziedzinach jak jakość, ekologia, bezpieczeństwo informacyjne i zarządzanie ryzykiem są dla Toll Collect oczywiste. Dlatego Toll Collect regularnie zleca niezależnej placówce weryfikację przestrzegania wymogów norm ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 oraz ISO 31000.

ISO 9001: System zarządzania jakością

Certyfikacja zgodnie z normą ISO 9001 dokumentuje, że procesy firmy Toll Collect są nastawione zarówno na oczekiwania klientów, użytkowników systemu poboru opłat drogowych, jak również na wymagania zleceniodawcy, Federalnego Urzędu Transportu Towarowego.

Certyfikat ISO 9001

ISO 14001/EMAS: System zarządzania środowiskiem

Toll Collect definiuje w zakresie technologii systemu poboru opłat drogowych i procesów w przedsiębiorstwach jasne środki, cele i zakresy kompetencji, jeśli chodzi o środowisko naturalne. Firma stawia na oszczędzanie zasobów naturalnych i unikanie obciążeń środowiska. Dzięki temu certyfikatowi Toll Collect udowadnia, że stosuje system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001. Dodatkowo Toll Collect spełnia wysokie wymagania europejskiego rozporządzenia EMAS, systemu zarządzania środowiskiem o najwyższych wymogach na świecie.

Certyfikat ISO 14001

Akt EMAS

ISO 27001: System zarządzania bezpieczeństwem informacji

Toll Collect gwarantuje bezpieczne procedury dotyczące informacji i chroni swą wiedzę praktyczną, jak również dane swoich klientów. W celu zwalczania wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń przedsiębrane są odpowiednie środki bezpieczeństwa i określane są cele ukierunkowane na bezpieczeństwo. Potwierdza to certyfikat zgodności z normą ISO 27001.

Certyfikat ISO 27001

Przedłużenie terminu ważności

ISO 31000: Zarządzanie ryzykiem

Norma ISO 31000 definiuje jednolity standard zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstw. Spełnienie tej normy, co oznacza systematyczne mierzenie się z szansami i zagrożeniami w regularnej pracy i w projektach, to integralny element kultury firmowej w Toll Collect.

Certyfikat ISO 31000

Osoba kontaktowa

Osoba odpowiedzialna za ochronę środowiska
Dr Peter Junker
Tel.: +49 30 74077-1530
Faks: +49 30 74077-1540
E-mail

Zum Seitenanfang

Build: 31.3.2.0

Node: tpm1r603