Certyfikaty

Potwierdzenie wysokich standardów

Wysokie standardy w takich dziedzinach jak jakość, ekologia, bezpieczeństwo informacyjne i zarządzanie ryzykiem są dla Toll Collect oczywiste. Dlatego Toll Collect regularnie zleca niezależnej placówce weryfikację przestrzegania wymogów norm ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 oraz ISO 31000.

  • Certyfikacja zgodnie z normą ISO 9001 dokumentuje, że procesy firmy Toll Collect są nastawione zarówno na oczekiwania klientów, użytkowników systemu poboru opłat drogowych, jak również na wymagania zleceniodawcy, czyli Federalnego Urzędu Logistyki i Mobilności.

    Certyfikat ISO 9001 (PDF, 774 KB)
  • Toll Collect definiuje w zakresie technologii systemu poboru opłat drogowych i procesów w przedsiębiorstwach jasne środki, cele i zakresy kompetencji, jeśli chodzi o środowisko naturalne. Firma stawia na oszczędzanie zasobów naturalnych i unikanie obciążeń środowiska. Dzięki temu certyfikatowi Toll Collect udowadnia, że stosuje system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001. Dodatkowo Toll Collect spełnia wysokie wymagania europejskiego rozporządzenia EMAS, systemu zarządzania środowiskiem o najwyższych wymogach na świecie.

  • Toll Collect gwarantuje bezpieczne procedury dotyczące informacji i chroni swą wiedzę praktyczną, jak również dane swoich klientów. W celu zwalczania wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń przedsiębrane są odpowiednie środki bezpieczeństwa i określane są cele ukierunkowane na bezpieczeństwo. Potwierdza to certyfikat zgodności z normą ISO 27001.

    Certyfikat ISO 27001 (PDF, 191 KB)
  • Norma ISO 31000 definiuje jednolity standard zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstw. Spełnienie tego standardu, czyli systematyczne uwzględnianie szans i zagrożeń w regularnej działalności i projektach, jest integralną częścią kultury przedsiębiorstwa Toll Collect.

    Certyfikat ISO 31000 (PDF, 358 KB)

Osoba kontaktowa

Dalsze rekomendacje

Blog

Zużyte akumulatory elektrycznych samochodów ciężarowych ekologiczne w stanie spoczynku

Aktualny wpis