Rozpoczęto pobór opłaty drogowej za emisję CO₂

Dzisiaj, 1 grudnia 2023 r. wchodzi w życie art. 1 znowelizowanej ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych. W związku z tym klasa emisji CO₂ obowiązuje jako nowa cecha decydująca o taryfie opłat drogowych a stawki ze względu na dodatek za emisję CO₂ zostają podniesione.

Poza tym od dzisiaj maksymalna masa całkowita (MMC) decyduje o przyporządkowaniu do kategorii wagowej. W rezultacie pojazdy mogą należeć do wyższej kategorii wagowej lub zacząć podlegać opłatom drogowym.

Kolejna zmiana: pojazdy z kategorią redukcji emisji cząstek stałych (PMK) nie będą już klasyfikowane do lepszej klasy emisji spalin.

Nowe stawki opłat

Dalsze rekomendacje