Zmiany w nowym roku

Berlin,

Informujemy, że: wraz z rozpoczęciem nowego roku pojazdy z napędem na gaz ziemny (CNG/LNG) będą podlegać obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej.

Ponadto dnia 31 grudnia 2023 r. upływa termin, w jakim dochodzić roszczenia o zwrot opłaty drogowej za przejazdy w okresie od 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Dalsze rekomendacje