Отписване от регистрация


Изглед отзад към два товарни автомобила, които се движат по автомагистрала към хоризонта

Отписване от регистрация на автомобил

Ако продавате, спирате от движение или бракувате Вашия автомобил, трябва преди това да го оставите при сервизен партньор за демонтаж на бордовия уред за автомобил.

Видео: Съвети за демонтиране на OBU

След демонтажа, моля, заявете в Toll Collect отписването на товарния автомобил от регистрация. Регистрираните автомобили, които не са били оборудвани с бордови уред за автомобил, могат да се отпишат от регистрация веднага.

  • Онлайн в Toll Collect Клиентски портал
  • По телефона на нашата гореща линия:
    • Обаждания от Германия: 0800 222 26 28 *
    • Обаждания извън Германия: 008000 222 26 28*
    • Пригответе своя клиентския номер, вашия главен PIN код и регистрационния номер на МПС.

* безплатно, цените на мобилните разговори може да варират

Отписване от регистрация на предприятие

Регистриран/а сте в Toll Collect, но повече не искате да използвате системата за събиране на пътни такси? Тогава трябва да отпишете Вашето предприятие от регистрация.

Ако Вашите автомобили са оборудвани с бордови уреди за автомобил, трябва да отидете при наш сервизен партньор, който да ги демонтира.

След това се отпишете с формуляра „Промяна на адреса и услугите/прекратяване на договора“.

Изтегляне на формуляра (PDF, 549 KB)