Zdrojové odstavce pro všechny typy stránek

Management diverzity a inkluze

Frederike Fehsenfeld


Portrét Julie Heikkiläové, Diversity Management

Osoba pověřená výkonem compliance

Jens Frische


Portrét Jense Frischeho, pověřence pro oblast compliance společnosti Toll Collect

Management diverzity a inkluze

Julia Heikkilä


Portrét Julie Heikkiläové, Diversity Management

Manažerka náboru HR

Silvia Barknecht


Portrét Silvia Barknecht, manažerka náboru HR

Další informace

Ke stažení

Plánek příjezdu (PDF, 151 KB)

Společnost Toll Collect v sociálních médiích

Překlad formuláře do 13 jazyků

JOB-SEARCH-APP