Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Kontrola dodržiavania mýtnej povinnosti

Pravidelnými kontrolami v celom Nemecku sa preveruje správna úhrada mýta

Vozidlo spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG) preveruje nákladné vozidlo pri mobilnej kontrole úhrady mýta

Rozdelenie úloh medzi spoločnosťou Toll Collect a Spolkovým úradom pre nákladnú dopravu (BAG)

Pomocou kontrolného systému sa preveruje správna úhrada mýta a dodržiavanie predpisov zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG).

Jednotlivé úlohy sú pritom rozdelené medzi spoločnosť Toll Collect a Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG). Spoločnosť Toll Collect je zodpovedná za automatickú kontrolu prostredníctvom kontrolných brán a kontrolných stĺpikov. Táto zodpovednosť zahŕňa dodatočný výber pri zistení nesprávne zrealizovanej, resp. nezrealizovanej platby. Touto oficiálnou funkciou bola spoločnosť Toll Collect poverená spolkovou vládou.

Všetky ostatné kontroly vykonáva Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG).

Prehľad foriem kontroly

Dodržiavanie mýtnej povinnosti sa kontroluje štyrmi spôsobmi. Pre podrobné informácie kliknite na modré polia.

Kontrolné brány

300 pevne nainštalovaných kontrolných brán registruje približujúce sa vozidlá a v plynulej premávke kontroluje, či nákladné vozidlá podliehajúce mýtnemu boli riadne deklarované.

Ak je vozidlo vybavené palubným prístrojom (OBU), tak sa vykoná kontrola toho, či tento palubný prístroj (OBU) umožňuje výber mýta a či sú správne nastavené údaje o vozidle. Pri vozidlách podliehajúcich mýtnemu bez palubného prístroja (OBU) sa na základe evidenčného čísla vozidla vo výpočtovom stredisku spoločnosti Toll Collect zistí, či je prítomné platné prihlásenie.

Ak sa nezistí žiadne prihlásenie, spoločnosť Toll Collect vykoná potrebné kontroly a v prípade potreby bude dodatočne vymáhať uhradenie mýta. Informácie, ktoré sú relevantné z hľadiska sankcií, Toll Collect postúpi Spolkovému úradu pre nákladnú dopravu (BAG). Tam budú vyhodnotené. Pri zistení správneho prihlásenia budú údaje o vozidle okamžite vymazané.

Kontrolné stĺpiky

Približne 600 kontrolných stĺpikov kontroluje dodržiavanie mýtnej povinnosti na všetkých spolkových komunikáciach. Z technického hľadiska sú kontrolné stĺpiky vybavené podobnými funkciami ako kontrolné brány nainštalované na diaľniciach. Pri prejdení vozidla okolo kontrolného miesta sa vytvorí prehľadová snímka, bočná snímka a snímka evidenčného čísla vozidla. Palubný prístroj odošle do kontrolného stĺpika údaje nastavené vodičom a uložené v palubnom prístroji (OBU). Ak vodič správne nastavil počet náprav a skontroloval, či je palubný prístroj pripravený na výber mýta, obrazové dáta sa vymažú.

Stacionárna kontrola

Kontrolné brány môžu údaje potenciálnych neplatičov mýta odoslať aj pracovníkom Spolkového úradu pre nákladnú dopravu na parkovisko nachádzajúce sa za kontrolnou bránou. Kontrolný tím potom tieto vozidlá odstaví a skontrolujte ich. Pracovníci Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG) potom môžu tieto fakty okamžite vyjasniť. Dodatočný výber a pokuty môžu realizovať hneď na mieste.

Mobilná kontrola

Mobilné tímy Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG) nepretržite kontrolujú správnu úhradu mýta. Tímy jazdia v kontrolných vozidlách, ktoré fungujú na podobnom princípe ako kontrolné brány a stĺpiky. Dostávajú aj údaje o vozidlách, pri ktorých bola pri automatickej kontrole zistená pochybnosť o správnej súčinnosti.

Ak sa vyskytnú pochybnosti, vozidlo bude odstavené na najbližšom parkovisku. Ak sa podozrenie o porušení mýtnej povinnosti potvrdí, kontrolóri na mieste vyberú mýto a zahája priestupkové konanie. Vodiči zahraničných vozidiel musia pred ďalšou jazdou okrem príslušného mýta uhradiť aj peňažnú záruku vo výške očakávanej pokuty a trov.

Podnikové kontroly

Úradníci Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG) vykonávajú náhodné podnikové kontroly na celom území Nemeckej spolkovej republiky. Kontrolované spoločnosti sú vyberané náhodne alebo na základe konkrétneho podozrenia. Pri podnikových kontrolách sa napríklad na základe prepravných dokladov a dokladov o tankovaní skontroluje, či bolo mýto v minulosti správne uhradené.

Následky porušení

Ak mýto nebolo správne uhradené, vykoná sa dodatočný výber skutočne prejdeného úseku. Ak tento skutočne absolvovaný úsek nie je možné zistiť, mýto bude dodatočne vymáhané za úsek s dĺžkou 500 kilometrov.

V každom prípade platí, že Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG) vyhodnotí informácie týkajúce sa priestupku a v prípade potreby zaháji priestupkové konanie.

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603