Trieda emisií CO₂

Čo sú triedy emisií CO₂?

Od 1. decembra 2023 je trieda emisií CO₂ tarifnou charakteristikou mýta pre nákladné vozidlá. To znamená, že sadzba mýta na kilometer bude potom závisieť aj od toho, aké množstvo oxidu uhličitého (CO₂) dané vozidlo vypúšťa do ovzdušia. Táto nová systematika vychádza z právnych predpisov platných v celej EÚ.

Vozidlá sú zaradené do piatich tried emisií CO₂. Čím nižšie sú emisie CO₂, tým vyššia a lepšia je trieda emisií.

Zistenie a zmena triedy emisií CO₂

Spoločnosť Toll Collect pred 1. decembrom 2023 všetky zaregistrované vozidlá najprv zaradila do triedy emisií CO₂ 1. Vozidlá s prvým prihlásením do evidencie pred 1. júlom 2019 sú teda správne zaradené. V zmysle právnych predpisov tieto vozidlá nemôžu byť zaradené do vyššej triedy emisií CO₂.

Zaradenie svojich vozidiel môžete skontrolovať pomocou vyhľadávača tried emisií na zákazníckom portáli. Tam môžete aj predložiť žiadosť o zmenu triedy emisií CO₂ a nahrať potrebné dôkazné materiály. Vhodné dôkazy sú:

  • Osvedčenie o evidencii vozidla
  • Informácie pre zákazníkov od výrobcu vozidla (CIF)
  • Osvedčenia o zhode od výrobcu vozidla (COC)
  • Doklad o individuálnom schválení

Vyhľadávač tried emisií nájdete aj tu na internetovej stránke. Upozorňujeme, že žiadosť možno podať len na zákazníckom portáli.

Vyhľadávač tried emisií CO₂

V tomto videu môžete vidieť ako na zákazníckom portáli zistíte a prispôsobíte triedu emisií CO₂.

Titulky aktivujete pomocou ikon v pravom dolnom rohu prehrávača.