Класове на емисии на CO₂

Какво представляват класовете на емисии на CO₂?

От 1 декември 2023 г. класът на емисии на CO₂ е въведен като показател за тарифата на пътната такса за товарни автомобили. Това означава, че размерът на пътната такса за километър вече ще зависи и от това колко въглероден диоксид (CO₂) отделя превозното средство. Тази система се основава на регламент, валиден за целия ЕС.

Автомобили се класифицират в пет класа на емисии на CO₂. Колкото по-ниски са емисиите на CO₂, толкова по-висок и по-добър е емисионният клас.

Определяне и промяна на класа на емисии на CO₂

Toll Collect категоризира всички автомобили, регистрирани преди 1 декември 2023 г., като клас 1 на емисии на CO₂. Следователно автомобилите с първа регистрация преди 1 юли 2019 г. са правилно класифицирани. Поради законови изисквания тези автомобили не могат да бъдат причислени към по-висок клас на емисии на CO₂.

Можете да проверите категоризирането на Вашите превозни средства, като използвате Търсачка за клас на емисии в Клиентския портал. Там можете също да подадете заявление за промяна на емисионния клас на CO₂ и да качите необходимите документи, удостоверяващи това. Подходящи документи за удостоверяване са:

  • Свидетелство за регистрация
  • Информация за клиента (CIF)
  • Сертификат за съответствие от автомобилния производител (CoC)
  • Индивидуален сертификат за одобрение

Търсачката за класове на емисии можете да намерите и тук, на интернет страницата. Моля, имайте предвид, че заявката Ви може да бъде подадена само чрез Клиентския портал.

Търсачка за клас на емисии на CO₂

От видеото ще научите как да определите и коригирате класа на емисии на CO₂ в клиентския портал.

Субтитрите се активират от иконата в долната дясна част на плеъра.